Jeśli aplikacja iMovie nie działa na Macu

Dowiedz się, co zrobić, gdy aplikacja iMovie nie otwiera się, nie możesz odtworzyć projektu lub występują inne związane z nią problemy.

Wykonaj poniższe procedury rozwiązywania problemów w podanej kolejności

Po wykonaniu każdego kroku sprawdź w aplikacji iMovie, czy problem został rozwiązany.

Ponownie uruchom Maca

Z menu Apple  wybierz polecenie Uruchom ponownie.

Wyzeruj pamięć NVRAM

Jeśli używasz z aplikacją iMovie zewnętrznego urządzenia, takiego jak kamera, wyzeruj pamięć NVRAM:

 1. Wyłącz Maca.

 2. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne oprócz klawiatury i myszy.

 3. Wyzeruj pamięć NVRAM.

 4. Otwórz aplikację iMovie i spróbuj wywołać ponownie problem.

  • Jeśli aplikacja iMovie działa, podłączaj urządzenia po kolei, aż problem zostanie ponownie wywołany. Jeśli będzie to konieczne, ponownie uruchom Maca po podłączeniu urządzenia.

  • Jeśli aplikacja iMovie nadal nie działa, konieczne może być uaktualnienie oprogramowania sprzętowego lub oddanie urządzenia do serwisu.

Uaktualnij system macOS oraz aplikację iMovie

Wybierz kolejno menu Apple  > App Store i kliknij pozycję Uaktualnienia. Jeśli uaktualnienie aplikacji iMovie jest dostępne, pobierz je i zainstaluj.

Sprawdź zgodność kamery i formatu multimediów

Upewnij się, że używana kameraformaty multimediów są zgodne z aplikacją iMovie. Jeśli kamera nie znajduje się na liście lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z producentem sprzętu, aby uzyskać wsparcie.

Jeśli z Makiem używasz interfejsu wideo innej firmy, sprawdź, czy producent udostępnił uaktualnienia oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego dla tego urządzenia.

Wykonaj test z użyciem nowej biblioteki i projektu

Możesz utworzyć nową bibliotekę i wykonać test projektu, aby sprawdzić, czy problem jest związany z biblioteką, projektem czy aplikacją iMovie. Najpierw utwórz nową bibliotekę:

 1. Zamknij aplikację iMovie.

 2. Z naciśniętym klawiszem Option kliknij aplikację iMovie w Docku lub kliknij dwukrotnie aplikację iMovie w folderze Aplikacje.

 3. W oknie Otwórz bibliotekę kliknij pozycję Nowa, aby utworzyć nową bibliotekę.

 4. Nazwij bibliotekę testową „Test iMovie Library”, a następnie zachowaj ją w folderze Filmy w folderze domowym.

Następnie utwórz projekt testowy za pomocą wbudowanego szablonu zwiastunów i wyeksportuj jako plik wideo aplikacji QuickTime:

 1. W aplikacji iMovie kliknij pozycję Projekty, aby wrócić do widoku Projekty.

 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Nowy zwiastun, kliknij szablon zwiastuna Film akcji, a następnie kliknij opcję Utwórz.

 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Udostępnij > Plik, kliknij pozycję Dalej, nazwij plik „Finish Line” i zachowaj plik wideo na biurku.

Następnie zaimportuj plik wideo aplikacji QuickTime do nowego projektu w nowej bibliotece:

 1. Kliknij pozycję Projekty, aby wrócić do widoku Projekty. Kliknij przycisk OK w oknie.

 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Nowy film.

 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Importuj multimedia i kliknij pozycję Biurko na pasku bocznym okna Importuj. Zaznacz plik „Finish Line.mov” na liście i kliknij przycisk Importuj zaznaczone.

 4. Wybierz klip w przeglądarce i naciśnij klawisz E, aby dodać go do linii czasowej.

 5. Spróbuj ponownie wywołać problem. Przykładowo jeśli aplikacja iMovie zamykała się podczas dodawania przejścia, spróbuj dodać przejście do linii czasowej.

Jeśli nowa biblioteka i projekt działają poprawnie, problem dotyczył oryginalnej biblioteki lub projektu. Spróbuj odtworzyć poprzednią wersję oryginalnej biblioteki z aplikacji Time Machine lub innego backupu.

Wyzeruj aplikację iMovie

Wyzeruj aplikację iMovie do ustawień domyślnych. Ta czynność nie ma wpływu na biblioteki.

Ponownie zainstaluj aplikację iMovie

Usuń aplikację iMovie, a następnie pobierz ją i ponownie zainstaluj. Ta czynność nie ma wpływu na biblioteki.

Co robić, jeśli problem nie został rozwiązany?

Skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: