Korygowanie parametrów overscan lub underscan na telewizorze lub projektorze

Jeśli zawartość z Maca lub Apple TV nie mieści się na telewizorze lub projektorze, sprawdź ustawienia, które dostosowują lub kompensują obraz pod kątem parametrów underscan albo overscan.

Określenia „overscan” i „underscan”

Sytuacja opisywana słowem „overscan” ma miejsce, gdy krawędzie obrazu są ukryte poza brzegami ekranu — tak jakby obraz był powiększony.

Sytuacja „underscan” jest zwykle wynikiem zastosowania efektu pillarbox albo letterbox: umieszczenia czarnych pasów po bokach obrazu albo nad i pod nim. Pozwala to na utrzymanie proporcji obrazu i umożliwia łatwiejsze wyświetlenie go w całości.

macos-high-sierra-desktop-overscan

Overscan

macos-high-sierra-desktop-underscan

Underscan

Sprawdzanie ustawień na Macu

W trakcie wyświetlania przez telewizor zawartości z Maca wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe (lub Preferencje systemowe).

  2. Kliknij pozycję Wyświetlacze.

  3. Upewnij się, że telewizor został wybrany w Ustawieniach wyświetlacza, a następnie dostosuj rozmiar obrazu za pomocą ustawienia Underscan (jeśli jest dostępne dla danego telewizora).

Jeśli Mac nie może udostępnić ustawienia Underscan dla podłączonego telewizora, spróbuj sprawdzić ustawienia na telewizorze. Pomocna może być również zmiana rozdzielczości ekranu Maca.

Sprawdzanie ustawień na telewizorze

Większość telewizorów oferuje ustawienia obrazu, do których można uzyskać dostęp za pomocą przycisków na telewizorze lub pilocie. Szukaj takich nazw ustawień, jak underscan, zoom, proporcje, tryb prezentacji, tryb komputera, dopasowanie ekranu, wypełnienie ekranu lub format. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z instrukcji dołączonej do telewizora lub projektora albo skontaktuj się z jego producentem.

Sprawdzanie ustawień na urządzeniu Apple TV

Jeśli podczas korzystania z urządzenia Apple TV występuje efekt overscan lub underscan:

  • Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay (lub AirPlay i HomeKit) > Underscan ekranu AirPlay.

  • Na urządzeniu Apple TV (3. generacji) lub Apple TV (2. generacji) przejdź do opcji Ustawienia > Dźwięk i wideo > Skoryguj dla AirPlay (overscan).

Identyfikowanie modelu urządzenia Apple TV

Data publikacji: