Logowanie się u dostawcy TV na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

Zaloguj się u swojego dostawcy TV na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch i korzystaj z natychmiastowego dostępu do obsługiwanych aplikacji wideo, które obejmują abonament płatnej telewizji.

Dostępność usługi logowania u dostawcy TV może się różnić w zależności od kraju lub regionu.

Logowanie się u dostawcy TV Wylogowanie się z usługi dostawcy TV

Logowanie się u dostawcy TV

U dostawcy TV możesz się zalogować w Ustawieniach lub przy pierwszym użyciu obsługiwanej aplikacji. Gdy się zalogujesz, pozostałe obsługiwane aplikacje zostaną zalogowane automatycznie, dzięki czemu nie będzie konieczne ponowne wprowadzanie danych. Jeśli dostawca TV oferuje własną aplikację, urządzenie może ją pobrać automatycznie po zalogowaniu się.

Logowanie się na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

Jednocześnie możesz zalogować się tylko u jednego dostawcy TV. W tym celu:

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS.

 2. Przejdź do aplikacji Ustawienia, a następnie stuknij opcję Dostawca TV.

 3. Wybierz swojego dostawcę TV* z listy. Możesz też przewinąć w dół, aby wybrać dostawcę TV z innego kraju lub regionu.

  ios15-iphone12-pro-settings-tv-provider-search
 4. Wprowadź dostawcę TV oraz dane konta. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z dostawcą TV.

 5. Po wprowadzeniu informacji konta dostawcy TV kliknij opcję Zaloguj się.

* Jeśli Twój dostawca TV obsługuje funkcję logowania u dostawcy TV, zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła dostawcy TV. Jeśli dostawca TV nie obsługuje funkcji logowania u dostawcy TV, zostaje on zachowany, nie ma więc konieczności jego ponownego wyboru, ale nadal będzie trzeba logować się do każdej aplikacji za pomocą informacji konta dostawcy TV.

Zmiana lub wylogowanie się z usługi dostawcy TV

Jeśli zmienisz dostawców TV, możesz usunąć bieżące informacje dotyczące konta dostawcy TV lub skonfigurować nowe:

 1. Na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Ustawienia.

 2. Stuknij opcję Dostawca TV.

 3. Stuknij polecenie Usuń dostawcę TV lub Wyloguj się.

 4. W wyświetlonym oknie podręcznym stuknij ponownie, aby potwierdzić.

 5. Wybierz nowego dostawcę TV z listy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się zalogować.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: