Powiadomienia Apple o zagrożeniach i ochrona przed cyberatakami wspieranymi przez obce państwa

Powiadomienia Apple o zagrożeniach mają na celu przekazywanie informacji i pomaganie użytkownikom, którzy mogli paść ofiarą cyberataku wspieranego przez obce państwo.

Powiadomienia Apple o zagrożeniach mają na celu przekazywanie informacji i pomaganie użytkownikom, którzy mogli paść ofiarą cyberataku wspieranego przez obce państwo. Użytkownicy Ci są atakowani indywidualnie ze względu na to, kim są lub czym się zajmują. W przeciwieństwie do tradycyjnych cyberprzestępców, hakerzy wspierani przez obce państwa wykorzystują wyjątkowe zasoby, aby zaatakować bardzo niewielką liczbę konkretnych osób i ich urządzeń, co znacznie utrudnia wykrywanie tych ataków i zapobieganie im. Cyberataki wspierane przez obce państwa są bardzo złożone, ich opracowanie kosztuje miliony dolarów i często mają krótki okres trwałości. Zdecydowana większość użytkowników nigdy nie będzie celem takich ataków.

Jeśli Apple wykryje aktywność wskazującą na cyberatak wspierany przez obce państwo, powiadamia zaatakowanych użytkowników na dwa sposoby:

  • Powiadomienie o zagrożeniu pojawia się na górze strony po zalogowaniu się użytkownika na stronie appleid.apple.com.

  • Apple wyśle e-mail i powiadomienie iMessage na adresy e-mail i numery telefonów powiązane z Apple ID użytkownika.

Powiadomienia te prezentują dodatkowe kroki możliwe do podjęcia przez użytkowników, którzy otrzymali powiadomienie, a które pozwalają zabezpieczyć urządzenie. Obejmuje to tryb blokady.

Powiadomienie Apple o zagrożeniu

Hakerzy wspierani przez obce państwa są bardzo dobrze finansowani, a ich ataki są bardzo wyrafinowane i z biegiem czasu ewoluują. Wykrywanie takich ataków opiera się na sygnałach z analizy zagrożeń, które często są niedoskonałe i niekompletne. Niektóre powiadomienia Apple o zagrożeniach mogą być fałszywymi alarmami, a z drugiej strony niektóre rzeczywiste ataki nie są wykrywane. Nie możemy podać więcej informacji o tym, co powoduje wysyłanie przez nas powiadomień o zagrożeniach, ponieważ mogłoby to pomóc hakerom wspieranym przez obce Państwa dostosować swoje zachowanie, aby uniknąć wykrycia w przyszłości.

Powiadomienia o zagrożeniach wysyłane przez Apple nigdy nie zawierają prośby o kliknięcie jakichkolwiek łączy, otwarcie plików, zainstalowanie aplikacji lub profilu ani o podanie hasła lub kodu weryfikacyjnego konta Apple ID za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu. Aby sprawdzić, czy powiadomienie o zagrożeniu od Apple jest prawdziwe, zaloguj się na stronie appleid.apple.com. Jeśli Apple wysłało Ci powiadomienie o zagrożeniu, będzie ono wyraźnie widoczne w górnej części strony po zalogowaniu.

Wszyscy użytkownicy powinni nadal chronić się przed cyberprzestępcami i złośliwym oprogramowaniem konsumenckim, stosując się do najlepszych sposobów postępowania w zakresie bezpieczeństwa:

  • Uaktualnianie urządzeń do najnowszego oprogramowania, ponieważ zawiera ono najnowsze poprawki zabezpieczeń

  • Zabezpieczanie urządzeń za pomocą kodu

  • Korzystanie z uwierzytelniania dwupoziomowego i silnego hasła na koncie Apple ID

  • Instalowanie aplikacji z App Store

  • Używanie silnych i unikatowych haseł w Internecie

  • Powstrzymywanie się od klikania łączy i załączników od nieznanych nadawców

Jeśli Apple nie przysłało powiadomienia o zagrożeniu, ale masz uzasadnione powody, by sądzić, że możesz być celem ataku, możesz włączyć tryb blokady na urządzeniach Apple. Jest to dodatkowa ochrona przed bardzo wyrafinowanymi atakami. Jeśli z innych powodów potrzebujesz pomocy w nagłej sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, zdecydowanie zalecamy skorzystanie z pomocy eksperta. Strona Consumer Reports Security Planner oferuje listę zasobów ratunkowych, które mogą pomóc.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: