Sprawdzanie wskaźnika stanu i poziomu naładowania baterii na iPodzie shuffle

Po włączeniu iPoda shuffle jego wskaźnik stanu pokazuje przybliżony poziom naładowania baterii i inne informacje.

Wybierz model iPoda shuffle.

iPod shuffle (4. generacji)

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, spójrz na wskaźnik stanu lub użyj funkcji VoiceOver.

Sprawdzanie wskaźnika stanu

Wskaźnik stanu, gdy iPod jest podłączony do komputera:

 • Zielony: wysoki poziom naładowania

 • Stały pomarańczowy: trwa ładowanie

 • Migający pomarańczowy: urządzenie synchronizuje się z aplikacją iTunes lub jest używane jako dysk

Wskaźnik stanu, gdy iPod jest odłączony:

 • Zielony: 50-100% baterii

 • Stały pomarańczowy: 25–49% baterii

 • Czerwony: mniej niż 25% baterii

Używanie funkcji VoiceOver

 1. Załóż słuchawki i podłącz je do iPoda shuffle.

 2. Odłącz od iPoda shuffle wszelkie kable USB.

 3. Naciśnij dwa razy przycisk VoiceOver. Usłyszysz w słuchawkach przybliżony poziom naładowania baterii wypowiedziany przez funkcję VoiceOver.

No alt supplied for Image

iPod shuffle (3. generacji)

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, spójrz na wskaźnik stanu lub użyj funkcji VoiceOver.

Sprawdzanie wskaźnika stanu

 • Zielony: 50-100% baterii

 • Pomarańczowy: 25-49% baterii

 • Czerwony: mniej niż 25% baterii

 • Migający czerwony: mniej niż 1% baterii

 • Migający pomarańczowy: urządzenie synchronizuje się z aplikacją iTunes lub jest używane jako dysk

 • Wskaźnik nie świeci: bateria jest rozładowana lub urządzenie jest wyłączone (jeśli mimo rozpoczęcia ładowania wskaźnik stanu się nie zapali, wtyczka USB może być niedociśnięta lub komputer może być wyłączony)

iPod shuffle (3. generacji)

Używanie funkcji VoiceOver

 1. Załóż słuchawki i podłącz je do iPoda shuffle.

 2. Odłącz od iPoda shuffle wszelkie kable USB.

 3. Szybko wyłącz i ponownie włącz urządzenie. Usłyszysz w słuchawkach przybliżony poziom naładowania baterii wypowiedziany przez funkcję VoiceOver.

W trakcie odtwarzania funkcja VoiceOver automatycznie informuje też, gdy poziom naładowania baterii spadnie do 10%. Gdy poziom naładowania baterii będzie bardzo niski i iPod shuffle za chwilę się wyłączy, usłyszysz sygnał składający się z trzech dźwięków.

iPod shuffle (2. generacji)

Poziom naładowania baterii można sprawdzić na dwa sposoby:

 • Jeśli urządzenie jest włączone, można sprawdzić poziom naładowania baterii bez przerywania odtwarzania. Szybko wyłącz i ponownie włącz urządzenie, a potem sprawdź kolor wskaźnika stanu.

 • Spójrz na wskaźnik stanu po odłączeniu iPoda shuffle.

Znaczenie kolorów wskaźnika stanu:

 • Zielony: 31-100% baterii

 • Pomarańczowy: 10-30% baterii

 • Czerwony: mniej niż 10% baterii

 • Wskaźnik nie świeci: bateria rozładowana*

 • Jedno zielone mignięcie, a po nim dwa pomarańczowe mignięcia przez 10 sekund: należy odtworzyć urządzenie ze względu na błąd

iPod shuffle (2. generacji)

iPod shuffle (1. generacji)

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, naciśnij przycisk stanu baterii i spójrz na kolor wskaźnika stanu. Znaczenie kolorów wskaźnika stanu:

 • Zielony: wysoki poziom naładowania

 • Pomarańczowy: niski poziom naładowania

 • Czerwony: bardzo niski poziom naładowania

 • Wskaźnik nie świeci: bateria rozładowana*

 • Migający pomarańczowy: urządzenie jest używane jako dysk

iPod shuffle (1. generacji)

*Jeśli bateria jest rozładowana, można naładować ją do poziomu 80% w około dwie godziny, a do poziomu 100% w około cztery godziny.

Data publikacji: