Więcej na temat wycinków aplikacji

Dowiedz się, jak można uruchamiać wycinki aplikacji, jakie informacje są gromadzone, gdy używasz wycinka aplikacji, oraz jak zarządzać wycinkami aplikacji na urządzeniu.

Wycinki aplikacji

Wycinki aplikacji to niewielkie fragmenty aplikacji, które umożliwiają szybkie wykonywanie określonych zadań bez potrzeby pobierania całej aplikacji. Wycinki aplikacji można uruchamiać na kilka sposobów, między innymi skanując kod, stukając tag NFC, wchodząc do wycinka aplikacji z łącza wysłanego za pośrednictwem usługi iMessage lub uruchamiając wycinek aplikacji z poziomu inteligentnego banera w przeglądarce Safari. Wycinki aplikacji mogą też być sugerowane przez Siri lub w aplikacji Mapy Apple.

Gdy uruchomisz wycinek aplikacji, Twoje urządzenie wysyła do Apple informacje umożliwiające określenie, który wycinek aplikacji należy wczytać i pobrać na urządzenie. Informacje te nie ujawniają łącza, tagu ani kodu, które zostały przez Ciebie użyte do uruchomienia wycinka aplikacji. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnianie firmie Apple danych analitycznych dotyczących urządzenia urządzenie wyśle pewne ograniczone informacje (w formie uniemożliwiającej identyfikację) dotyczące używania wycinków aplikacji. Ma to na celu doskonalenie wycinków aplikacji oraz innych produktów i usług Apple — z korzyścią zarówno dla Ciebie, jak i dla innych użytkowników.

Deweloperzy wycinków aplikacji mogą niezależnie gromadzić Twoje dane za pośrednictwem wycinka aplikacji, a jeśli uaktualnisz wycinek aplikacji do pełnej aplikacji, dane te zostaną przesłane do aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi Twoich danych przez dewelopera, zapoznaj się ze stroną produktową pełnej aplikacji w sklepie App Store oraz z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez dewelopera.

Potwierdzanie lokalizacji

Gdy uruchomisz wycinek aplikacji za pomocą tagu NFC lub kodu QR, wycinek może poprosić o potwierdzenie Twojego położenia. Potwierdzenie lokalizacji pomaga deweloperowi w zorientowaniu się, czy tag NFC lub kod QR znajduje się w zamierzonym miejscu. Jeśli zezwolisz wycinkowi aplikacji na potwierdzenie Twojego położenia, urządzenie wyśle wycinkowi aplikacji wskazanie „tak” lub „nie” określające, czy urządzenie znajduje się w pobliżu miejsca wybranego przez dewelopera aplikacji. Potwierdzenie lokalizacji nie powoduje, że wycinek aplikacji otrzymuje informacje o Twoim dokładnym położeniu.

Za pierwszym razem, gdy wycinek aplikacji poprosi o potwierdzenie Twojego położenia, otrzymasz pytanie, czy chcesz zastosować swój wybór do wszystkich wycinków aplikacji. Jeśli chcesz zastosować swój wybór do wszystkich wycinków aplikacji, możesz wybrać opcję Pozwalaj wszystkim wycinkom aplikacji lub Nie pozwalaj — wówczas nie otrzymasz kolejnej prośby o potwierdzenie położenia. Jeśli zdecydujesz się potwierdzić swoje położenie tylko dla tego wycinka aplikacji (opcja Pozwól raz), będziesz otrzymywać prośbę o potwierdzenie położenia od każdego wycinka aplikacji. Po dokonaniu wyboru możesz go zmodyfikować na karcie Wycinek aplikacji wyświetlanej przy pierwszym uruchomieniu wycinka aplikacji. Potwierdzanie lokalizacji możesz też włączać i wyłączać w Ustawieniach — wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Wycinki aplikacji, a następnie zmień ustawienie opcji Potwierdź miejsce.

Jeśli wycinek aplikacji chce uzyskać dostęp do danych o położeniu urządzenia w ramach korzystania z wycinka aplikacji, deweloper może oddzielnie poprosić o dostęp do usług lokalizacji. Jeśli wyrazisz na to zgodę, dostęp będzie trwał jeden dzień i tylko podczas używania wycinka aplikacji.

Powiadomienia

Wycinki aplikacji mogą wysyłać powiadomienia przez maksymalnie osiem godzin przy każdym uruchomieniu wycinka aplikacji na urządzeniu. Funkcję tę można włączać i wyłączać bezpośrednio na karcie wycinka aplikacji. Możesz też zarządzać powiadomieniami dla wszystkich wycinków aplikacji, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia > Wycinki aplikacji.

Zarządzanie wycinkami aplikacji

Jeśli chcesz wyłączyć wycinki aplikacji, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem > Ograniczaj treść i prywatność > Ograniczenia dotyczące treści, stuknij opcję Wycinki aplikacji i wybierz opcję Nie pozwalaj. Po wybraniu opcji Nie pozwalaj wszelkie wycinki aplikacji znajdujące się obecnie na urządzeniu zostaną usunięte.

Udostępnianie innym podmiotom

W przypadku użytkowników, którzy wyrazili zgodę na udostępnianie danych analitycznych deweloperom zewnętrznym, Apple udostępnia podzbiór informacji analitycznych, które są istotne dla wycinka aplikacji tego dewelopera, o ile informacje analityczne i statystyki są w postaci zagregowanej lub formacie uniemożliwiającym osobistą identyfikację. Firma Apple udostępnia te informacje, aby pomóc deweloperom zewnętrznym Apple w doskonaleniu wycinków aplikacji, aplikacji, produktów i usług przeznaczonych do użytku z produktami Apple.

Udostępnianie danych dotyczących awarii i statystyk dotyczących sposobu używania wycinków aplikacji zewnętrznym deweloperom aplikacji można włączać i wyłączać, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Analizy i udoskonalenia > Wysyłaj do deweloperów.

Przechowywanie

Dane powiązane z wycinkiem aplikacji są usuwane z urządzenia po 10 dniach nieużywania lub, jeśli zalogujesz się do wycinka aplikacji za pomocą funkcji „Zaloguj się, używając konta Apple”, po 30 dniach nieużywania. Wycinki aplikacji są automatycznie usuwane z urządzenia po 30 dniach nieużywania.

W każdym przypadku informacje gromadzone przez firmę Apple będą traktowane zgodnie z obowiązującymi w Apple zasadami ochrony prywatności, które są dostępne na stronie www.apple.com/privacy.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: