Tworzenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji z funkcjami dostępności za pomocą aplikacji Pages, Numbers lub Keynote

Twórz dokumenty z funkcjami dostępności i tagami, aby zaspokoić potrzeby odbiorców, takich jak uczniowie, studenci czy współpracownicy.

Postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w tym artykule, możesz utworzyć dokument z funkcjami dostępności, który współpracuje z czytnikami ekranu i innymi technologiami wspomagającymi. Wówczas gdy utworzysz książkę w formacie PDF lub EPUB i udostępnisz ją odbiorcom, dokument będzie mógł obsługiwać rozszerzone funkcje dostępności.

Używanie większego rozmiaru czcionki w dokumencie

Używanie czcionek o rozmiarze mniejszym niż 10 punktów może utrudnić niektórym osobom odczytanie tekstu w dokumencie. Upewnij się, że w dokumentach używasz większych rozmiarów czcionek. Jeśli regularnie tworzysz dokumenty z funkcjami dostępności, możesz ustawić w aplikacji Pages używanie większego domyślnego rozmiaru czcionki. Dzięki temu za każdym razem, gdy zaczniesz tworzyć nowy dokument, zostanie użyta preferowana czcionka oraz preferowany rozmiar czcionki:

Dodawanie opisów dostępności do multimediów

Możesz dodać opisy do obiektów w dokumencie, aby osoby korzystające z technologii wspomagających mogły go lepiej zrozumieć:

 • Obrazy

 • Filmy

 • Dźwięk

 • Rysunki*

 • Galerie obrazów

Opisy dostępności zawierają na przykład obrazy zastępcze w szablonach i motywach.

* Opisy do rysunków można dodawać w aplikacjach Pages i Numbers.

Dodawanie opisów na iPhonie lub iPadzie

 1. W dokumencie stuknij obiekt, aby go zaznaczyć, stuknij przycisk FormatNo alt supplied for Image, a następnie kliknij opcję Obraz, Film, Dźwięk, Rysunek lub Galeria.

 2. Stuknij opcję Opis, stuknij w polu tekstowym, a następnie wprowadź opis.

Dodawanie opisów na Macu

 1. W dokumencie kliknij obiekt, aby go zaznaczyć, kliknij przycisk FormatNo alt supplied for Image na pasku narzędzi, a następnie kliknij opcję Obraz, Film, Dźwięk, Rysunek lub Galeria w inspektorze.

 2. Kliknij w polu tekstowym Opis, a następnie wprowadź opis.

Używanie nagłówków w dokumentach

Gdy w dokumencie używane są nagłówki, czytniki ekranu mogą je identyfikować i przechodzić do nich bezpośrednio, dzięki czemu przeglądanie dokumentu jest łatwiejsze. W dokumentach aplikacji Pages do formatowania nagłówków używaj stylów akapitów. W tabelach używaj wierszy i kolumn nagłówków.

Używanie nagłówków w dokumentach aplikacji Pages

 1. W dokumencie kliknij lub stuknij tekst, do którego chcesz zastosować styl nagłówka.

 2. Stuknij lub kliknij przycisk FormatNo alt supplied for Image na pasku narzędzi. Jeśli widoczny jest dokument makiety strony, stuknij lub kliknij kartę Tekst u góry paska bocznego Format.

 3. Wybierz nazwę stylu akapitu w górnej części paska bocznego Formatowanie, a następnie wybierz styl nagłówka w menu Style akapitu.

Używanie wierszy i kolumn nagłówków w tabelach

Dodanie wierszy i kolumn nagłówków powoduje przekształcenie istniejących wierszy i kolumn w nagłówki:

 • W aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na iPhone’a lub iPada stuknij tabelę, stuknij przycisk FormatNo alt supplied for Image, stuknij opcję Nagłówki i stopki, a następnie stuknij znak (+) lub minus (-) obok kategorii nagłówka.

 • W aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na Maca kliknij z wciśniętym klawiszem Control liczbę lub literę obok pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny w tabeli, a następnie wybierz opcję Konwertuj do wiersza nagłówka lub Konwertuj do kolumny nagłówka.

Używanie spisu treści w dokumentach aplikacji Pages

Skorzystaj z widoku spisu treści w swoich dokumentach. Gdy przekonwertujesz dokument do formatu PDF, spis treści zostanie automatycznie wyświetlony w panelu nawigacji pliku PDF. Pozycje spisu treści są oznakowane jako elementy typu „Spis treści” i mogą udostępniać dodatkowe funkcje dla użytkowników technologii wspomagających. Gdy wyeksportujesz dokument do pliku EPUB, spis treści zostanie także automatycznie dołączony, aby ułatwić nawigację.

Używanie wbudowanych opcji makiety dla makiet dokumentów w aplikacji Pages

Aplikacja Pages obsługuje tekst wielokolumnowy oraz pola tekstowe, które można połączyć ze sobą, aby utworzyć własną makietę. Użycie tych funkcji zamiast tabeli w celu podania struktury makiety dokumentu ułatwi użytkownikom korzystającym z czytników ekranu poruszanie się po dokumencie.

Aby dodać i dopasować kolumny w dokumencie, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij dowolny tekst w dokumencie. Jeśli dokument zawiera wiele sekcji, te czynności wpłyną tylko na tę sekcję, która została kliknięta.

 2. Stuknij lub kliknij przycisk Format na pasku narzędzi, a następnie stuknij lub kliknij przycisk Makieta u góry.

 3. Użyj narzędzi w sekcji Kolumny, aby ustawić liczbę kolumn i odstępy między nimi:

  • Aby ustawić liczbę kolumn, kliknij strzałki obok pola wartości Liczba kolumn.

  • Aby ustawić odstępy między kolumnami, kliknij dwukrotnie wartości w kolumnach Kolumna i Odstęp, a następnie wpisz szerokość kolumny.

  • Aby ustawić różne szerokości kolumn, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji Równa szerokość kolumn.

Dowiedz się więcej na temat używania połączonych pól tekstowych w dokumentach:

Dodatkowe zalecenia

Podczas tworzenia dokumentów z funkcjami dostępności warto także postępować zgodnie z poniższymi dodatkowymi zaleceniami:

 • Osoby cierpiące na niektóre odmiany daltonizmu mogą nie potrafić odróżnić dwóch symboli w różnych kolorach, które poza kolorem niczym się nie różnią. Zamiast używania kolorów do wskazania usuniętego tekstu możesz na przykład stosować przekreślenia tekstu.

 • Czytniki ekranu potrafią odczytywać większość tekstu w dokumentach i poruszać się w jego obrębie, nie działają jednak równie dobrze, gdy tekst jest osadzony w obrazie. Jeśli masz obraz zawierający tekst, który chcesz dołączyć do dokumentu, rozważ umieszczenie tego tekstu w elemencie pola tekstowego zamiast w obrazie.

Data publikacji: