Pobieranie dodatkowych darmowych dźwięków w aplikacji GarageBand dla systemu iOS

W bibliotece dźwięków w GarageBand dla systemu iOS 2.3 możesz pobierać dodatkowe, darmowe pakiety dźwięków do wykorzystania w swoich utworach. Pakiety dźwięków zawierają pojedyncze instrumenty dotykowe lub ich kombinacje, pętle Apple Loops, szablony Live Loops oraz ustawienia gitary i instrumentów.

Bibliotekę dźwięków można otworzyć w przeglądarce dźwięków, przeglądarce Live Loops oraz z poziomu instrumentów, do których można pobrać dodatkowe dźwięki. Aby otworzyć bibliotekę dźwięków, urządzenie musi być połączone z Internetem.

Otwieranie biblioteki dźwięków

Aby otworzyć bibliotekę dźwięków w przeglądarce dźwięków:

 • W istniejącym utworze stuknij przycisk przeglądarki dźwiękówprzycisk przeglądarki dźwięków, aby otworzyć przeglądarkę dźwięków, przesuwaj palcem, aż zobaczysz pozycję Biblioteka dźwięków, i ją stuknij.

 • Po utworzeniu nowego utworu przeglądarka dźwięków wyświetla się automatycznie. Przesuwaj palcem, aż zobaczysz pozycję Biblioteka dźwięków, a następnie ją stuknij.

Aby otworzyć bibliotekę dźwięków z poziomu instrumentu takiego jak Drummer:

 1. W razie konieczności wybierz ścieżkę typu Drummer w widoku Ścieżki, a następnie stuknij przycisk Drummer na pasku sterowania na pasku sterowania.

 2. Stuknij nazwę zestawu perkusyjnego, a następnie opcję „Pobierz więcej zestawów perkusyjnych”. Wyświetlana liczba wskazuje liczbę dodatkowych dostępnych zestawów perkusyjnych.

Aby otworzyć bibliotekę dźwięków z poziomu utworu Live Loops:

 • W istniejącym utworze stuknij przycisk przeglądarki dźwiękówprzycisk przeglądarki dźwięków, aby otworzyć przeglądarkę szablonów, a następnie stuknij opcję Biblioteka dźwięków.

 • Po utworzeniu nowego utworu Live Loops przeglądarka szablonów wyświetla się automatycznie. Stuknij opcję Biblioteka dźwięków.

Ekran biblioteki dźwięków

Nawigacja po bibliotece dźwięków

Po otwarciu biblioteki dźwięków możesz się poruszać po niej w następujący sposób:

 • Stuknij kafelek, aby zobaczyć więcej dźwięków.

 • Stuknij Odsłuch, aby usłyszeć próbki dźwięków.

 • Przewiń, aby zobaczyć dodatkowe informacje na temat pakietu dźwięków, w tym rozmiar pliku.

 • Stuknij opcję Pobierz, aby pobrać dźwięki na urządzenie.

 • Aby usunąć pobrany pakiet dźwięków, stuknij kafelek, a następnie opcję Usuń.

Ekran szczegółów pakietu dźwięków
Data publikacji: