Serwisowanie lub wymiana urządzenia w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager

Dowiedz się, jak serwisować lub wymieniać urządzenia i komputery w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemów. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania naprawami w Apple Business Essentials, skorzystaj zPodręcznika użytkownika Apple Business Essentials.

Naprawa lub wymiana telefonu iPhone, iPad, iPod touch lub urządzenia Apple TV

Przed wysłaniem lub przyniesieniem telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub urządzenia Apple TV do naprawy cofnij przydział urządzenia do serwera MDM w usłudze Apple School Manager lub cofnij przydział urządzenia do serwera MDM w usłudze Apple Business Manager. W przeciwnym razie urządzenie może zostać zwrócone bez wykonania naprawy. Po wykonaniu naprawy możesz ponownie przypisać urządzenie do serwera MDM.

Jeśli Apple lub Autoryzowany Serwis Apple wymienia telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub urządzenie Apple TV zarejestrowane w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager, urządzenie zamienne zwykle pojawia się w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager w ciągu dwóch godzin. Urządzenie zamienne możesz przydzielić do serwera MDM.

Naprawa komputera Mac

Jeśli komputer Mac jest zarejestrowany w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager, status jego rejestracji nie zmienia się w czasie naprawy.

Data publikacji: