GarageBand dla systemu iOS 1.4 lub nowszego: wyłączanie opcji Przyciąganie do siatki

Opcję Przyciąganie do siatki można wyłączyć, aby uzyskać większą kontrolę nad edytowaniem regionów i nut.

Aby wyłączyć opcję Przyciąganie do siatki, maksymalnie powiększ widok w obszarze Ścieżki lub przy edytowaniu nut w regionach, wykonując gest rozsunięcia palców. Jeszcze raz rozsuń palce; nad obszarem Ścieżki zostanie wyświetlona informacja Przyciąganie do siatki wyłączone.

Aby z powrotem włączyć opcję Przyciąganie do siatki, zmniejsz widok gestem szczypnięcia (zsuń palce).

Data publikacji: