Przygotuj się na nowe wymagania dotyczące profilu konfiguracji w systemach iOS 15, iPadOS 15 i macOS Monterey

W systemach iOS 15, iPadOS 15 i macOS Monterey każdy pakiet danych w profilu konfiguracji musi zawierać unikatowy identyfikator PayloadIdentifier.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemów.

Nie można zainstalować profilu zawierającego wiele pakietów danych o tym samym identyfikatorze PayloadIdentifier. Jeśli zainstalowanie profilu nie powiedzie się, skontaktuj się z dostawcą rozwiązania MDM w celu upewnienia się, że spełnia ono to wymaganie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: