Tworzenie rezerwowych połączeń w systemie iOS za pomocą protokołu Multipath TCP

Jeśli jesteś administratorem sieci, możesz używać protokołu Multipath TCP w systemie iOS, aby poprawić łączność z hostem docelowym.

System iOS obsługuje protokół Multipath TCP (MPTCP) i umożliwia telefonowi iPhone lub iPadowi ustanowienie rezerwowego połączenia TCP z hostem docelowym przy użyciu połączenia z siecią komórkową danych.

Używanie protokołu MPTCP jest zalecane w przypadku administratorów sieci. Nie ma natomiast potrzeby włączania protokołu MPTCP w przypadku typowych sieci domowych.

Co to jest Multipath TCP?

Protokół MPTCP to zbiór rozszerzeń specyfikacji protokołu sterowania transmisją (Transmission Control Protocol, TCP). Protokół MPTCP pozwala klientowi na nawiązanie wielu połączeń przy użyciu różnych kart sieciowych z tym samym hostem docelowym. W ten sposób tworzy się stabilne i wydajne połączenia danych między hostami, które działają z istniejącymi infrastrukturami sieciowymi.

Mulitpath TCP na telefonie iPhone lub iPadzie

Telefon iPhone i iPad używają protokołu MPTCP z aktywnym połączeniem z siecią komórkową danych do nawiązania dwóch połączeń. Są to:

  • Podstawowe połączenie TCP przez Wi-Fi

  • Rezerwowe połączenie przez sieć komórkową

Jeśli połączenie Wi-Fi stanie się niedostępne lub przestanie odpowiadać, system iOS użyje połączenia z siecią komórkową danych.

Protokół MPTCP korzysta z opcji 30 specyfikacji TCP, która jest zarezerwowana wyłącznie do tego użytku przez organizację IANA (Internet Assigned Number Authority). Jeśli jakieś urządzenia pośredniczące, takie jak routery lub przełączniki, znajdujące się między urządzeniem z systemem iOS a serwerem nie obsługują protokołu MPTCP, system iOS nawiąże standardowe połączenie TCP.

Na przykład gdy zadajesz Siri pytanie, Siri próbuje nawiązać połączenie MPTCP przez Wi-Fi. Jeśli nawiązanie połączenia się powiedzie, Siri utworzy rezerwowe połączenie przez sieć komórkową. Jeśli Wi-Fi stanie się niedostępne lub zawodne, MPTCP natychmiast i niewidocznie przełączy się na sieć komórkową.

Włączanie protokołu MPTCP w sieci

Protokół MPTCP działa z istniejącymi sieciami. Jeśli sieć nie obsługuje protokołu MPTCP, klient korzysta ze standardowych połączeń TCP. Administratorzy sieci muszą jednak sprawdzić zasady zapory sieciowej, aby upewnić się, że wszystkie uczestniczące urządzenia zezwalają pakietom z opcją 30 specyfikacji TCP na przechodzenie w postaci niezmienionej.

Wiele z dostępnych na rynku routerów zastępuje nieznane opcje TCP danymi NOOP. Informacje o tym, jak włączyć opcje TCP, można uzyskać u producenta.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: