GarageBand '08: dłuższe projekty mogą nie być poprawnie eksportowane

Czasami po zakończeniu eksportowania utworu lub podcastu może brakować pliku albo jest on bardzo mały lub pusty. W aplikacji GarageBand 4.1.2 może zostać wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem, że nie można wykonać eksportu.

Istnieje znany problem z dłuższymi projektami. Problem ten różni się w zależności od typu eksportowanego pliku audio, ustawienia automatycznej normalizacji oraz używanej wersji aplikacji GarageBand 4.

Aby zmienić ustawienie automatycznej normalizacji:

  1. Wybierz kolejno opcje GarageBand > Preferencje.

  2. W panelu Zaawansowane ustaw opcję Normalizuj automatycznie.

Aplikacja GarageBand 4.1.2 ma następujące limity długości eksportu. Jeśli spróbujesz utworzyć eksport przekraczający limit długości, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem:

Plik

Maks. długość

16-bitowy plik AIFF, automatyczna normalizacja włączona

1 godz. 41 min

24-bitowy plik AIFF, automatyczna normalizacja włączona

1 godz. 41 min

16-bitowy plik AIFF, automatyczna normalizacja wyłączona

3 godz. 20 min

24-bitowy plik, automatyczna normalizacja wyłączona

2 godz. 13 min

AAC

Brak*

MP3

Brak*

*16- lub 24-bitowe pliki AAC albo MP3 z włączoną opcją automatycznej normalizacji, które przekraczają długość 1 godziny i 41 minut, nie będą mieć uaktualnionych podglądów. 16-bitowe pliki AAC lub MP3 z wyłączoną opcją automatycznej normalizacji, które przekraczają długość 3 godzin i 20 minut, nie będą mieć uaktualnionych podglądów. 24-bitowe pliki AAC lub MP3 z wyłączoną opcją automatycznej normalizacji, które przekraczają długość 2 godzin i 13 minut, nie będą zawierać podglądów.

Aplikacja GarageBand w wersjach 4.0–4.1.1 ma następujące limity długości. Jeśli spróbujesz wykonać eksport, który przekracza te długości, nie zostanie wyświetlone ostrzeżenie, a plik wynikowy będzie bezużyteczny:

Plik

Maks. długość

16-bitowy (dowolnego typu), automatyczna normalizacja włączona

1 godz. 41 min

24-bitowy (dowolnego typu), automatyczna normalizacja włączona

1 godz. 41 min

16-bitowy (dowolnego typu), automatyczna normalizacja wyłączona

3 godz. 20 min

24-bitowy (dowolnego typu), automatyczna normalizacja wyłączona

2 godz. 13 min

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Data publikacji: