GarageBand dla systemu iOS i OS X: ścieżki mogą być wyciszone

Jeśli utworzysz lub powielisz ścieżkę, włączysz dla tej ścieżki tryb solo, a następnie wybierzesz opcję Cofnij (która cofa akcję utworzenia lub powielenia ścieżki), wszystkie pozostałe ścieżki będą wyciszone.

Aby rozwiązać ten problem, włącz tryb solo dla wszystkich ścieżek, które chcesz słyszeć.

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Data publikacji: