Nowości dla użytkowników korporacyjnych w systemie iPadOS 16

Poznaj zawartość dotyczącą użytkowników korporacyjnych wprowadzoną przez Apple w systemie iPadOS 16.

Uaktualnienia systemu iPadOS 16 poprawiają stabilność, wydajność oraz zgodność urządzenia i są zalecane dla wszystkich użytkowników systemu iPadOS. Administratorzy urządzeń mogą zarządzać uaktualnieniami oprogramowania przy użyciu rozwiązania MDM.

Aby uzyskać informacje na temat ogólnych ulepszeń, zapoznaj się z uaktualnieniami systemu iPadOS 16.

Szczegóły dotyczące zawartości tych uaktualnień związanej z zabezpieczeniami znajdują się w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń Apple.

iPadOS 16.6

 • Lepsza niezawodność połączenia w aplikacji Classroom.

 • Zarządzane konta Apple ID będą rzadziej otrzymywać monit o uaktualnienie ustawień Apple ID.

iPadOS 16.5

 • Możesz teraz zalogować się za pomocą zarządzanego Apple ID w aplikacji Uaktualnienia, aby zainstalować uaktualnienia beta. Więcej informacji zawiera dokumentacja w AppleSeed for IT.

 • Safari ustawia teraz klasę ruchu sieciowego na podstawie właściwości priorytetu WebRTC.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego użytkownicy sieci Verizon nie mogli automatycznie wybierać numerów sal konferencyjnych.

 • Komunikat o błędzie „Nie można wysłać poczty” nie pojawia się już po pomyślnym wysłaniu wiadomości e-mail.

 • Kody weryfikacyjne z wiadomości tekstowych działają teraz podczas korzystania z federacji z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym Microsoft.

iPadOS 16.4

 • Funkcja MDM może zapytać o numer modelu zarządzanego urządzenia.

 • Sieci Wi-Fi oparte na profilach mają przyznany domyślnie priorytet automatycznego dołączania w stosunku do sieci dołączanych ręcznie.

 • Zarządzane konta Apple ID będą rzadziej otrzymywać monit o uaktualnienie ustawień Apple ID.

iPadOS 16.3.1

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał prawidłowe wyświetlanie lub konfigurowanie ustawień iCloud dla użytkowników z zarządzanymi Apple ID.

iPadOS 16.3

 • Rozwiązano problem z odtwarzaniem systemu iPadOS na niektórych modelach iPadów.

 • Rozszerzenia sieciowe zapewniające filtrowanie zawartości będą prawidłowo filtrować przeglądanie stron internetowych.

 • Powiadomienia Poczty Exchange są dostarczane bardziej niezawodnie na uśpionych urządzeniach.

 • Załączniki aplikacji Poczta działają bardziej niezawodnie, gdy są kopiowane z jednej wiadomości i wklejane do innej.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego profile VPN nie uaktualniały się.

 • Poprawiono niezawodność podczas korzystania z usług Always On VPN i Global Proxy.

iPadOS 16.2

 • Pojedyncze logowanie podczas rejestracji umożliwia administratorom wyznaczenie aplikacji tożsamości używanej do logowania w trakcie i po zakończeniu rejestracji w rozwiązaniu MDM.

 • Rozwiązanie MDM może teraz ograniczać i instalować pilne uaktualnienia zabezpieczeń.

 • Rozwiązanie MDM może teraz określać domeny, w których w przeglądarce Safari dozwolone jest śledzenie między witrynami.

 • Gdy użytkownik odtworzy dane z backupu, rozwiązanie MDM może zainstalować nowe aplikacje jeszcze zanim przywrócone zostaną wszystkie aplikacje uwzględnione w backupie.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał Siri inicjowanie połączeń z zarządzanymi kontaktami.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego urządzenia nie łączyły się z sieciami 802.1X po zaufaniu certyfikatowi serwera.

iPadOS 16

System iPadOS 16 zawiera nowe funkcje, takie jak funkcja atestacji zarządzania urządzeniami oraz obsługa deklaratywnego zarządzania urządzeniami dostępne dla wszystkich typów rejestracji.

Zarządzanie urządzeniami

 • Atestacja zarządzana urządzeniami wykorzystuje certyfikaty Secure Enclave i certyfikaty kryptograficzne do zabezpieczania komunikacji między zarządzanymi urządzeniami podczas łączenia się z usługami takimi jak MDM, VPN i 802.1X.

 • iPadOS 16 obsługuje protokół OAuth 2.0 do rejestracji użytkowników.

 • Możliwość wprowadzenia dla poszczególnych aplikacji oddzielnego serwera proxy www DNS i filtrów zawartości www pozwala na zachowanie prywatności danych związanych z użytkownikami.

 • Polecenia ustawienia w MDM umożliwiają konfigurację ustawień ułatwień dostępu, takich jak pogrubienie tekstu, zwiększenie kontrastu, redukcja ruch, zmniejszenie przezroczystości, zmiana rozmiaru tekstu, dostosowanie dotyku, VoiceOver i powiększenie.

 • W urządzeniach zarejestrowanych przez użytkowników można skonfigurować VPN dla poszczególnych aplikacji.

 • Aplikacja Apple Configurator iPhone’a pozwala dodawać urządzenia z systemem i iPadOS 16 do usług Apple School Manager, Apple Business Manager lub Apple Business Essentials.

Network

 • iPadOS 16 zapewnia obsługę niesamodzielnych prywatnych sieci komórkowych 5G i LTE dla fizycznych kart SIM i eSIM, umożliwiając połączenia tylko do transmisji danych w modelach iPada obsługujących 5G.

Wspólny iPad

 • W systemie iPadOS 16 administratorzy mogą określić domeny domyślne, aby umożliwić użytkownikom automatyczne uzupełnianie identyfikatora Apple ID po wpisaniu nazwy użytkownika.

 • iPadOS 16 domyślnie użyje lokalnego hasła dla istniejących użytkowników Wspólnego iPada na urządzeniu. Administratorzy mogą określić okres przejściowy, zanim zdalne uwierzytelnienie będzie wymagane ponownie.

Poprawki błędów i inne ulepszenia

 • iPadOS 16 dodaje obsługę kart inteligentnych PIV i czytników zgodnych z CCID.

 • Ograniczenie zarządzanego schowka zostanie teraz zastosowane do domen określonych w ładunku Domeny.

 • Konta Exchange i sfederowane zarządzane konta Apple ID będą mogły być uwierzytelniane z włączonym ograniczeniem Zezwalaj na modyfikację konta.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: