Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Wolumin systemowy tylko do odczytu w systemie macOS Catalina

macOS Catalina działa na woluminie systemowym przeznaczonym tylko do odczytu, odseparowanym od wszystkich innych plików przechowywanych na komputerze Mac. Po uaktualnieniu do systemu Catalina tworzony jest drugi wolumin i niektóre pliki mogą zostać przeniesione do folderu Przeniesione rzeczy.

macOS Catalina działa na dedykowanym woluminie systemowym przeznaczonym tylko do odczytu, którego nazwa to Macintosh HD. Ten wolumin jest odseparowany od wszystkich innych danych, co zapobiega przypadkowemu nadpisaniu krytycznych plików systemu operacyjnego. Pliki i dane są przechowywane na innym woluminie o nazwie Macintosh HD - Data. W Finderze oba te woluminy są wyświetlane jako Macintosh HD.

No alt supplied for Image
W aplikacji Narzędzie dyskowe w systemie macOS Catalina widać, że Macintosh HD to wolumin systemowy przeznaczony tylko do odczytu, a Macintosh HD - Data zawiera resztę plików i danych.

Podczas uaktualniania do systemu macOS Catalina z wcześniejszej wersji systemu macOS tworzony jest wolumin tylko do odczytu. Pliki lub dane przechowywane wcześniej na woluminie startowym są teraz przechowywane na tym nowym woluminie, a niektóre pliki mogą znaleźć się w nowym folderze o nazwie Przeniesione rzeczy. Jeśli nie możesz znaleźć jakichś plików, sprawdź, czy nie trafiły do tego folderu.

W systemie macOS Catalina nie można już przechowywać plików i danych na woluminie systemowym tylko do odczytu ani zapisywać w katalogu „root” ( / ) za pomocą wiersza poleceń, na przykład aplikacji Terminal.

Folder Przeniesione rzeczy

Podczas tworzenia dwóch osobnych woluminów w procesie uaktualniania pliki i dane, których nie można przenieść do nowej lokalizacji, są umieszczane w folderze Przeniesione rzeczy. Folder Przeniesione rzeczy znajduje się w folderze Wspólne w folderze Użytkownicy (/Użytkownicy/Wspólne/Przeniesione rzeczy) i jest dostępny za pomocą skrótu na biurku. Folder ten zawiera dokument PDF z dodatkowymi informacjami o tych plikach.

Data publikacji: