Nawiązywanie połączeń ze starszymi usługami AFP

Dowiedz się, jak włączyć starsze metody uwierzytelniania dla klienta AFP w systemie OS X Lion lub nowszym, aby można było łączyć się ze starszymi serwerami AFP.

Starsze, mniej bezpieczne metody uwierzytelniania są domyślnie wyłączone w systemach OS X Lion i nowszych. Wykonując następujące czynności, możesz włączyć jedną lub więcej z tych metod w celu umożliwienia obsługi starszych urządzeń lub protokołów:

1. Otwórz aplikację Terminal.

2. Wykonaj następujące polecenia:

sudo chmod o+w /Library/Preferences sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_host_prefs_version -int 1

3. Nawiąż połączenie AFP z innym komputerem, aby plik preferencji klienta AFP został wypełniony domyślnym zestawem wartości. Uwaga: musisz nawiązać połączenie jako zarejestrowany użytkownik, a nie jako gość.

4. Wykonaj następujące polecenie, aby wyświetlić listę wyłączonych metod uwierzytelniania użytkownika:

defaults read /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams

5. Domyślnie są wyłączone metody uwierzytelniania użytkownika „Cleartxt Passwrd”, „MS2.0”, „2-Way Randnum exchange” i „DHCAST128”. Uwaga: jeśli nie widzisz listy, ponownie uruchom komputer i powtórz krok 3.

6. Aby włączyć jedną z tych metod uwierzytelniania użytkownika, usuń ją z listy wyłączonych metod. Na przykład poniższe polecenie włącza metodę uwierzytelniania DHCAST128 przez usunięcie jej z listy wyłączonych metod:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams -array "Cleartxt Passwrd" "MS2.0" "2-Way Randnum exchange"

7. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian przywróć uprawnienia do folderu Preferences przy użyciu następującego polecenia:

sudo chmod o-w /Library/Preferences

Więcej informacji

Aby cofnąć omówione powyżej zmiany, możesz usunąć plik /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient lub użyć następującego polecenia w celu ponownego wyłączenia domyślnego zestawu starszych metod uwierzytelniania użytkownika:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.AppleShareClient afp_disabled_uams -array "Cleartxt Passwrd" "MS2.0" "2-Way Randnum exchange" "DHCAST128"

Data publikacji: