Do zarządzania członkostwem w grupach należy użyć usługi Active Directory

System OS X zawiera Edytor katalogu, który pozwala wyświetlać i modyfikować atrybuty zewnętrznych katalogów. Jednak przy użyciu tego narzędzia nie można edytować członkostwa w grupach użytkowników usługi Active Directory.

Aby zmienić członkostwo w grupach dla użytkowników lub grup usługi Active Directory, należy skorzystać z narzędzi specjalnie przeznaczonych do jej obsługi.

Przykładem takiego narzędzia może być przystawka MMC Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na tej stronie firmy Microsoft.

Narzędzia wiersza poleceń dscl i dseditgroup pozwalają wyświetlać członkostwo w grupach usługi Active Directory, ale nie umożliwiają ich edytowania.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: