Oppdater til iOS 16 eller iPadOS 16

Ta en sikkerhetskopi

Sikkerhetskopier enheten til iCloud eller datamaskinen, slik at du har en kopi av viktig informasjon.

Installer iOS 16 eller iPadOS 16

Sørg for at enheten er koblet til strøm og til internett via Wi-Fi. Deretter følger du denne fremgangsmåten:

  1. Gå til Innstillinger > Generelt > Oppdatering.
  2. Trykk på Installer nå.

Hvis du trenger hjelp

Dette er nytt

Les de fullstendige utgavemerknadene for iOS 16 og iPadOS 16.

Gjør mer med iOS 16 og iPadOS 16.

Apple-fellesskaper

Finn svar, still spørsmål og få kontakt med andre Apple-brukere.

Få kundestøtte

Vi kan hjelpe deg med å finne de beste kundestøttealternativene.

Kundestøtteappen

Få tilgang til tilpassede løsninger for Apple-produktene dine.