Bruke Bluetooth-mus, -tastaturer og -styreflater sammen med Mac

Les om tilkobling av Bluetooth-innenheter til Mac-maskiner, og få tips om bruk av dem.

Hva er Bluetooth?

Bluetooth er en trådløs teknologi som etablerer korte forbindelser mellom enheter (som mellom Mac-maskinen og en mus eller et tastatur) over avstander på opptil 10 meter.

Ved hjelp av Bluetooth kan iPhone eller iPad opprette «Delt Internett» for å gi Mac-maskinen Internett-tilgang via en trådløs tjenesteleverandør. Les mer om hvordan du oppretter Delt Internett med en iOS-enhet.

Tilbake til toppen >

Finne ut om en Mac har Bluetooth

De fleste Mac-maskiner leveres med innebygd Bluetooth-teknologi. Gjør et av følgende for å finne ut om datamaskinen din støtter Bluetooth:

 • Se etter Bluetooth-symbolet Bluetooth-symbol på menylinjen. Hvis du ser Bluetooth-symbolet, har datamaskinen Bluetooth.
 • Velg Systemvalg fra Apple-menyen og klikk på Bluetooth. Hvis Bluetooth-valgene inneholder valg for aktivering av Bluetooth og å gjøre enheten søkbar, er Bluetooth installert.
 • Velg Om denne maskinen fra Apple-menyen og klikk på Mer info. Velg Bluetooth under Maskinvare. Hvis du finner informasjon under Maskinvareinnstillinger, er Bluetooth installert på systemet.
  Om denne maskinen

Tilbake til toppen >

Koble en Mac sammen med en Bluetooth-enhet

Trådløse Bluetooth-enheter knyttes til datamaskinen med en prosess som kalles sammenkobling. Når du har koblet en enhet sammen med Mac-maskinen, opprettes det forbindelse hver gang du er innen rekkevidde.

Hvis Mac-maskinen ble levert med et trådløst tastatur eller en trådløs mus eller styreflate, var sammenkoblingen utført på forhånd fra fabrikk. Slå på enhetene og Mac-maskinen skal automatisk koble seg til dem når den starter opp.

Hvis du har kjøpt trådløse Apple-enheter for seg, kan du lese om hvordan du kobler dem sammen med Mac-maskinen.

Når du har koblet en Bluetooth-enhet sammen med Mac-maskinen, skal enheten vises under Bluetooth-valgene:

Systemvalg

Tilbake til toppen >

Fjerne en Bluetooth-enhet fra en Mac

Hvis du vil fjerne (koble fra) en Bluetooth-enhet fra Mac-maskinens liste over enheter, følger du denne framgangsmåten:

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Bluetooth.
 2. Hold pekeren over enheten du vil fjerne, og klikk på knappen Avbryt-knapp som vises ved siden av enhetens navn.

Merk: Når du har fjernet en Bluetooth-enhet, må du gjenta sammenkoblingsprosessen hvis du vil bruke den igjen.

Tilbake til toppen >

Koble til Bluetooth-enheter etter vekking eller oppstart

Bluetooth-enheter er vanligvis tilgjengelig straks etter at Mac-maskinen har fullført oppstartsprosessen. Etter vekking fra dvale skal Mac-maskinen straks finne trådløse enheter. Andre trådløse enheter kan det ta opptil 5 sekunder før blir registrert. Du må kanskje klikke på en knapp på den trådløse musen for å vekke den.

Noen Bluetooth-enheter, for eksempel hodetelefoner, kan koble seg fra for å spare på enhetens batteristrøm hvis de ikke mottar lyd eller data innen et visst tidsrom. Når det skjer, må du kanskje trykke på en knapp på enheten for å aktivere den igjen. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med enheten, for å finne mer informasjon.

Tilbake til toppen >

Vekke en datamaskin med Bluetooth-enheter

Du kan klikke på den sammenkoblede Bluetooth-musen eller trykke på en tast på et sammenkoblet Bluetooth-tastatur for å vekke Mac-maskinen. Du må kanskje trykke på mellomromstasten på tastaturet.

Hvis du ikke får vekket datamaskinen ved å trykke på musen eller på en tast, må du kanskje la den trådløse enheten vekke opp datamaskinen:

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Bluetooth.
 2. Klikk på Avansert.
 3. Marker avkrysningsruten ved siden av «Tillat at Bluetooth-enheter kan vekke denne maskinen fra dvale».
  Vekke enheter

Tilbake til toppen >

Koble flere Bluetooth-enheter til én datamaskin

De offisielle Bluetooth-spesifikasjonene angir sju som det maksimale antall Bluetooth-enheter som kan kobles til en Mac-maskin samtidig.

Tre til fire enheter er imidlertid en praktisk grense, avhengig av typen enheter som brukes. Noen enheter krever mer Bluetooth-data, slik at de er mer krevende enn andre enheter. Dataintensive enheter kan redusere antall enheter som kan være aktive samtidig.

Hvis en Bluetooth-enhet ikke vises under Bluetooth-valg, eller hvis tilkoblingen blir treg eller enheten oppfører seg upålitelig, prøver du å slå av enheter som du ikke bruker, eller koble dem fra Mac-maskinen.

Tilbake til toppen >

Unngå forstyrrelser fra andre husholdningsenheter

Bluetooth deler 2,4 GHz ISM-frekvensbåndet med andre vanlige husholdningsenheter som trådløse telefoner, trådløse nettverk, babyvakter og mikrobølgeovner. Hvis du har problemer med Bluetooth-enhetene som du mistenker skyldes trange frekvenser, kan du se Wi-Fi og Bluetooth: Mulige støykilder for trådløssignaler for å få mer informasjon.

Tilbake til toppen >

Trykke på oppstartstastene på et Bluetooth-tastatur

Du kan trykke på taster under oppstart for å få Mac-maskinen til å utføre funksjoner som valg av startdisk, bruk av gjenopprettingspartisjonen eller nullstilling av NVRAM. Du oppnår best resultat med et Bluetooth-tastatur ved å vente til du hører oppstartstonen før du trykker eventuelle oppstartstastsekvenser.

Les mer om dette under Oppstartstastkombinasjoner for Mac.

Tilbake til toppen >

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: