macOS High Sierra

Naviger i programvinduer ved hjelp av vinduspunkter

Du kan navigere raskt i programvinduer ved hjelp av vinduspunkter. VoiceOver oppretter automatisk et sett med vinduspunkter for et programvindu, basert på vinduets design, og viser dem i en liste i rotoren. Vinduspunkter inkluderer viktige områder i et programvindu, for eksempel et søkefelt eller et sidepanel.

Du kan opprette dine egne vinduspunkter for å merke knappene eller områder i et vindu som du bruker mest.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Hvis du vil vise en liste med vinduspunkter for gjeldende programvindu, trykker du på VO-U for å åpne rotoren, og trykker deretter på venstre eller høyre piltast til du hører Vinduspunkter.

  • Hvis du vil opprette et vinduspunkt for objektet som er i fokus, trykker du på VO-Kommando-Skift-}. Du kan opprette et ubegrenset antall vinduspunkter for et programvindu. Ditt sist brukte vinduspunkt vises først i listen med vinduspunkter i rotoren.

  • Trykk på VO-Kommando-Skift-{ for å fjerne et vinduspunkt du har opprettet.

Hvis utformingen av et programvindu endres vesentlig og VoiceOver ikke finner et vinduspunkt som tidligere var på siden, opprettes det et nytt som ligner det opprinnelige.