macOS High Sierra

Bruk Launchpad

Launchpad viser et fullskjermsrutenett med symboler som representerer programmene på Mac-maskinen.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Gå til Dock ved å trykke på VO-D, og naviger deretter til Launchpad-symbolet ved å trykke på VO-høyrepil eller VO-venstrepil.

  2. Åpne Launchpad ved å trykke på VO-mellomrom.

    VoiceOver håndterer rutenettet automatisk.

  3. Naviger opp, ned, til høyre og til venstre i rutenettet ved å trykke på VO og en piltast.

    Hvis du har mange programmer, kan Launchpad ha mer enn én side. Hvis du vil vise andre sider, slutter du å håndtere rutenettet og navigerer til radioknappene nederst på siden og markerer en radioknapp.

  4. Hvis du vil åpne et program, trykker du på VO-mellomromstast.

    Hvis du vil avslutte Launchpad uten å åpne et program, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten.

Du kan flytte og slippe programmer for å endre plasseringen de har i Launchpad. Hvis du vil vite mer, leser du Flytt og slipp objekter.