macOS High Sierra

Hør en oppsummering av en nettside

Hør hvor mange overskrifter, koblinger, tabeller, landemerker, aktive områder og annet som finnes på en nettside.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Trykk på VO-Shift-I.

    VoiceOver leser kun opp statistikk for objekttypene som er inkludert i rotoren, når du er på nettsider.

Hvis du vil angi et alternativ for å lese opp oppsummeringen automatisk når en nettside åpnes, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Nett-kategorien og klikker på Sideinnlasting.