macOS High Sierra

Tilordningspanel for hurtignavigeringstilordneren

Bruk tilordningspanelet for hurtignavigeringstilordneren i VoiceOver-verktøy til å tilordne VoiceOver-kommandoer til enkelttaster for bruk ved navigering på nettsider med hurtignavigering.

Når du skal åpne VoiceOver-verktøy, trykker du på Kommando-F5 for å slå VoiceOver på, og trykker deretter på VO-F8.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Kommandotype

Klikk på lokalmenyen, og velg piler eller enkelttaster.

Enkelttast

Angir enkelttasten som er tilordnet en VoiceOver-kommando.

Kommando

Viser VoiceOver-kommandoen som er tilordnet en enkelttast.

Klikk på gjeldende kommando for å vise lokalmenyer for de forskjellige kommandotypene du kan tilordne til en tast.

Legg til-knappen

Legg til en tast i listen Trykk på tasten, klikk på Kommando-lokalmenyen, og velg deretter en VoiceOver-kommando som skal tilordnes til tasten.

Fjern-knappen

Slett en tast fra listen.