macOS High Sierra

Bruk VoiceOver-aktiviteter

Bruk VoiceOver-aktiviteter til å opprette grupper med valg for bestemte bruksområder. Du kan for eksempel opprette en aktivitet som bruker en bestemt stemme og en raskere talehastighet når du ser gjennom nettbutikker, og opprette en annen aktivitet som bruker en annen stemme og lavere talehastighet når du leser nettaviser.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Konfigurer aktiviteter

 1. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Aktiviteter-kategorien, og klikk på Legg til-knappen for å opprette en aktivitet.

 2. Skriv inn et navn på aktiviteten, for eksempel «Netthandel».

  Hvis du vil endre navn på aktiviteten, markerer du aktiviteten i tabellen, trykker på returtasten og skriver inn et nytt navn.

 3. For hver innstilling du vil tilpasse for denne aktiviteten, markerer du avkrysningsruten og klikker på Velg.

  Du kan vise alle innstillingene som kan tilpasses, ved å klikke på trekanten helt til høyre for Fokuspunkter.

 4. Hvis du vil at VoiceOver automatisk skal bruke aktiviteten for visse programmer eller nettsteder, klikker du på Programmer og nettsteder-knappen.

  Hvis du vil angi programmer, velger du et fra lokalmenyen eller velger Annet program.

  Hvis du vil angi nettsteder, klikker du på Nettsteder, klikker på Legg til-knappen og skriver inn URL-en til nettstedet, for eksempel www.apple.com. Hvis du vil fjerne et nettsted, markerer du det i listen og klikker deretter på Fjern-knappen .

  Et program eller et nettsted kan kun være tilknyttet én aktivitet. Hvis du markerer et program eller nettsted som er tilknyttet en annen aktivitet, vil du bli spurt om du vil endre den.

Hvis du vil duplisere en aktivitet som du konfigurerer, markerer du den først i listen, klikker på handlingsknappen og velger deretter Dupliser aktivitet. Programmer og nettsteder som er angitt for den opprinnelige aktiviteten, inkluderes ikke den dupliserte aktiviteten. Hvis du vil endre navnet på duplikatet, klikker du på navnet i listen og skriver inn et nytt navn.

Bruk en aktivitet

Hvis du bytter til eller åpner et program eller nettsted som er tilknyttet en aktivitet, identifiserer VoiceOver aktiviteten (hvis du har angitt Høyt eller Middels detaljnivå).

 • Hvis du vil velge hvilken aktivitet som skal brukes manuelt, trykker du på VO-X for å vise Aktivitetsvelger, bruker pil opp- og pil ned-tasten til å navigere i listen til du finner den du vil bruke, og trykker deretter på returtasten.

 • Hvis du vil bruke forrige aktivitet, trykk på VO-X-X.

 • Hvis du vil avslutte aktivitetsvelgeren uten å velge et objekt, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten.