macOS High Sierra

Naviger på nettsider ved hjelp av landemerker

Nettstedsutviklere kan tilordne landemerkeroller til områder på en nettside som hjelper skjermlesere med å identifisere innholdstypene på nettsiden. Ett eksempel på en nettside som inneholder landemerker, er store.apple.com.

VoiceOver støtter alle landemerker, blant annet:

  • Banner, området som inneholder sidenavnet, logoen eller annen identifikasjon.

  • Komplementær, et område som støtter hovedinnholdsområdet, for eksempel et sidepanel.

  • Innholdsinfo, området som inneholder fotnoteinformasjon, som for eksempel informasjon om opphavsrett eller personvern.

  • Hoved, området som inneholder hovedinnholdet.

  • Navigering, området som inneholder en navigeringslinje eller andre koblinger for navigering på nettsiden eller nettstedet.

  • Søk, området som inneholder et søkefelt for søk på nettsiden eller nettstedet.

Hvis landemerker er inkludert i rotoren når du er på nettsider, kan du navigere til et landemerke ved hjelp av rotoren.

Du kan bruke styreflate-, talltastatur-, hurtigtast- og hurtignavigeringstilordnerne i VoiceOver-verktøy til å tilordne VoiceOver-kommandoer for navigering i landemerker til tastaturet eller talltastaturet, bevegelser eller taster på leselisten.