macOS High Sierra

Naviger på nettsider ved hjelp av aktive områder

Nettsider kan inneholde områder, som kalles «aktive områder», hvor innholdet oppdateres uten at hele nettsiden oppdateres. VoiceOver kan gjenkjenne aktive områder, selv om fokus er et annet sted på en nettside, og lese opp innholdet i det aktive området etter hvert som det oppdateres.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Hvis du vil aktivere alle aktive områder, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Nett-kategorien, og marker Aktiver aktive områder.

  • Hvis du vil aktivere et bestemt aktivt område (hvis aktive områder vises i rotoren når du er på nettsider), bruker du rotoren til å flytte til et aktivt område og trykker deretter på O-tasten for å slå det aktive området på eller av.