macOS High Sierra

Speil en leselist

Koble flere USB-leselister til Mac-maskinen og få alle til å vise samme punktskriftinnhold samtidig. Leselistene kan være av ulik type, modell og størrelse.

  1. Koble Macen til leselisten du vil bruke for å styre andre leselister. og kalles den «primære leselisten».

  2. I Leselister-panelet i Punktskrift-kategorien i VoiceOver-verktøy markerer du leselisten og deretter avkrysningsruten «Primær leselist» i leselistinformasjonsdelen.

    Hvis du vil forhindre at det kommer inndata fra andre leselister som er tilkoblet Mac-maskinen, klikker du på «Tillat inndata fra»-lokalmenyen og velg deretter «Primær leselist».

  3. Koble de andre leselistene til Mac-maskinen. Disse leselistene speiler utdata fra den primære leselisten.