macOS High Sierra

Bruk bevegelsesrotoren

Hvis du bruker VoiceOver-bevegelser, kan du navigere ved hjelp av bevegelsesrotoren. Bevegelsesrotoren fungerer som et virtuelt hjul som du dreier på for å endre navigeringsmetoden, basert på gjeldende kontekst.

Når du navigerer på nettsider, varierer innstillingene i rotoren basert på objektene du valgte i Nettrotor-panelet i Nett-kategorien i VoiceOver-verktøy. Som standard inkluderer de Koblinger, Overskrifter, Skjemakontroller, Nettsidepunkter, Tabeller og Landemerker.

I andre sammenhenger kan bevegelsesrotoren inkludere innstillinger som Tegn, Ord, Vinduspunkter, Innholdsvelger og Navigering.

  1. Roter to fingre hvor som helst på styreflaten til du hører innstillingen du vil bruke, for eksempel Ord.

    Når du «vrir» rotoren, leser VoiceOver opp hver innstilling og spiller en klikkelyd. Hvis du går glipp av en innstilling, fortsetter du å vri rotoren til du høre innstillingen på nytt.

  2. Dra opp eller ned for å navigere til forrige eller neste forekomst av et objekt, basert på gjeldende innstilling.

    Hvis gjeldende innstilling for eksempel er Ord, flytter VoiceOver-markøren seg til neste ord når du drar ned. Fortsett å dra ned for å flytte framover ett ord om gangen. Hvis du drar opp kontinuerlig, flytter VoiceOver-markøren seg bakover ett ord om gangen.

Navigering-innstillingen leser tekst linje for linje:

  • I et tekstområde, begynner VoiceOver å lese opp første linje fra det punktet der markøren befant seg da du først dro opp eller ned. Etterfølgende linjer leses i sin helhet.

  • I et vindu eller en dialogrute, er det mulig at VoiceOver ikke leser opp alle objektene på en linje, avhengig av hvordan objektene er organisert. Det er mulig du må dra til venstre eller høyre og deretter dra opp eller ned igjen for å høre andre objekter.

Nettnavigeringsmodusen din påvirker hvordan du navigerer på nettsider med bevegelsesrotoren. I DOM-modus vil det å dra opp eller ned, flytte til forrige eller neste forekomst av objektet som tilsvarer gjeldende rotorinnstilling. Hvis for eksempel rotoren er stilt inn på overskrifter, vil det å dra opp eller ned, gå til forrige eller neste overskrift. Du kan tilordne «Angi om nettnavigering bruker DOM eller gruppe»-kommandoen til en bevegelse ved hjelp av Styreflatetilordner, slik at du enkelt kan bytte modus etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon om nettnavigeringsmetoder, kan du se Naviger på nettsider ved hjelp av DOM eller gruppemodus.