macOS High Sierra

Bruk VoiceOver-bevegelser

Hvis du har en styreflate og Styreflatetilordner er aktivert, kan du bruke VoiceOver-bevegelser til å navigere og håndtere objektene på skjermen.

Hvis du vil aktivere styreflatetilordneren, holder du nede VoiceOver-spesialtasten og roterer to fingre med klokken hvor som helst på styreflaten. Hvis du vil deaktivere den, holder du nede VoiceOver-spesialtasten og roterer to fingre mot klokken.

 • VoiceOver inkluderer standardbevegelser for navigering og håndtering av objekter på skjermen. Disse bevegelsene kan ikke endres.

  VoiceOver-standardbevegelser

 • Du kan tilpasse andre bevegelser ved å tilordne VoiceOver-kommandoer til dem.

  Tilordne VoiceOver-kommandoer til bevegelser

 • Du kan bruke en rotor til å navigere i tekstområder, vinduer, dialogruter og nettsider, og til å justere kontroller som skyvekontroller, trinnkontroller og delelinjer.

  Bruk bevegelsesrotoren

 • Hvis du ikke vet hvor du er på skjermen, trykk tre ganger. VoiceOver forteller deg hva som befinner seg i VoiceOver-markøren.

 • Når du drar en finger over styreflaten og hører noe du vil markere, beholder du fingeren på styreflaten og bruker en annen finger til å trykke. Denne bevegelsen kalles «delt-trykke».

Når du bruker VoiceOver-bevegelser, kan du ikke bruke museknappen på styreflate, med mindre museknappen brukes sammen med en spesialtast, for eksempel at du holder nede Kontroll-tasten mens du klikker.