macOS High Sierra

Finn kommandoer ved hjelp av Kommandoer-menyen

Hvis du kjenner navnet på en VoiceOver-kommando men ikke husker tastene du må trykke på, bruker du Kommandohjelp-menyen til å finne kommandoen, og deretter bruke den på objektet som befinner seg i VoiceOver-markøren.

Kommandohjelp-menyen er et panel som viser en liste med kommandokategorier, som starter med Generelt og slutter med Fokuspunkter. Til høyre for hvert objekt i listen er det en pil som gir tilgang til objektundermenyen.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Når VoiceOver er på, åpner du Kommandohjelp-menyen ved å trykke på VO-H-H.

  2. Skriv inn noen bokstaver i kommandonavnet for å begrense Kommandohjelp-menyen til kun de kommandoene som inneholder bokstavene du skrev.

    Bruk piltastene til å navigere i Kommandohjelp-menyen til du hører kommandoen du vil ha. Hvis du vil liste opp alle kommandoene på nytt, trykker du på slettetasten.

  3. Når du hører kommandoen du vil ha, trykker du på returtasten eller mellomromstasten for å bruke kommandoen på objektet i VoiceOver-markøren.