macOS High Sierra

VoiceOver-standardbevegelser

Hvis du bruker en styreflate, kan du bruke standard VoiceOver-bevegelser til å utføre handlinger som å navigere og håndtere objekter på skjermen. Du kan ikke endre standardbevegelsene. VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Merk: Hvis en bevegelse ikke nevner et bestemt antall fingre, bruker du bare én finger.

Generelt

Aktiver Styreflatetilordner og VoiceOver-bevegelser

VO-Roter med to fingre med klokken

Deaktiver Styreflatetilordner og VoiceOver-bevegelser

VO-Roter med to fingre mot klokken

Slå skjermteppet på eller av:

Trippeltrykk med tre fingre

Slå lyd av eller på for VoiceOver

Dobbelttrykk med tre fingre

Navigering

Tvinge VoiceOver-markøren til å bevege seg horisontalt eller vertikalt når du flytter en finger over styreflaten

Hold nede Skift-tasten og flytt en finger horisontalt eller vertikalt

Flytte VoiceOver-markøren til neste objekt

Dra til høyre

Flytte VoiceOver-markøren til forrige objekt

Dra til venstre

Flytt innhold eller rullefeltet (avhengig av innstillingen i Styreflatetilordner)

Dra med tre fingre i en hvilken som helst retning

Gå til Dock

Dobbelttrykk med to fingre ved nederst kant av styreflaten

Gå til menylinjen

Dobbelttrykk med to fingre ved øverste kant av styreflaten

Åpne programvelgeren

Dobbelttrykk med to fingre ved venstre kant av styreflaten

Åpne vinduvelgeren

Dobbelttrykk med to fingre ved høyre kant av styreflaten

Flytt til et annet område i gjeldende program

Trykk på Kontroll mens du berører styreflaten med en finger

Samhandling

Les opp objektet i VoiceOver-markøren, eller, hvis det ikke er et objekt der, spill en lydeffekt for å indikere et tomt område

Berør (inkluderer trykk eller flytt)

Marker et objekt

Dobbelttrykk hvor som helst. Du kan også delt-trykke (berøre styreflaten med én finger og deretter trykke med én finger til).

Starte arbeid med objektet i VoiceOver-markøren

Dra til høyre med to fingre

Stoppe arbeid med objektet i VoiceOver-markøren

Dra til venstre med to fingre

Rull en side opp eller ned

Dra med tre fingre opp eller ned

esc (lukk en meny uten å markere noe)

Dra med to fingre fram og tilbake

Øk eller reduser verdien til en skyvekontroll, delelinje, trinnkontroll eller annen kontroll

Dra opp (øke) eller ned (redusere)

Tekst

Les gjeldende side, fra øverst

Dra opp med to fingre

Les fra VoiceOver-markøren til slutten av gjeldende side

Dra ned med to fingre

Les gjeldende rulleside

Trykk med tre fingre

Pause eller fortsette tale

Trykk med to fingre

Beskrive hva som er i VoiceOver-markøren

Trippeltrykk

Endre hvordan VoiceOver leser tekst (etter ord, linje, setning eller avsnitt)

Trykk på Kommando mens du berører styreflaten med en finger

Rotor

Endre rotorinnstillingene

Roter med to fingre

Flytt til forrige objekt basert på rotorinnstillingen

Dra opp

Flytt til neste objekt basert på rotorinnstillingen

Dra ned

Hvis du vil tilpasse andre bevegelser ved å tilordne VoiceOver-kommandoer til dem, bruker du Styreflatetilordner. Hvis du vil vite mer, leser du Tilordne VoiceOver-kommandoer til bevegelser.