macOS High Sierra

Om VoiceOver-bevegelser

Hvis du har en styreflate og VoiceOver er på, kan du aktivere Styreflatetilordner og deretter bruke bevegelser til å navigere og håndtere objektene på skjermen og angi VoiceOver-kommandoer.

VoiceOver-bevegelser involverer bruken av én eller flere fingre til å flytte, trykke, dra eller rotere på styreflaten. Du kan bruke forskjellige teknikker for en bevegelse. Du kan for eksempel trykke ved å bruke to fingre på én hånd, eller med én finger på hver hånd. Du kan bruke tastaturhjelp til å øve på standard og egendefinerte bevegelser og til å lære hva de utfører.

Styreflate representerer vinduet eller området på skjermen der VoiceOver-markøren befinner seg. Når du flytter en finger på styreflaten, flytter du VoiceOver-markøren kun i det vinduet eller området. VoiceOver annonserer objektene i VoiceOver-markøren når du flytter markøren, og det spiller en lydeffekt når det oppdager et tomt område på skjermen. Denne informasjonen hjelper deg med å få en følelse av den faktiske plasseringen til objekter på skjermen mens du navigerer. Hvis for eksempel markøren er verktøylinjen i Mail, representerer styreflaten verktøylinjen i Mail. Når du flytter fingeren på styreflaten, flytter du VoiceOver-markøren i verktøylinjen i Mail. Ettersom styreflaten kun representerer et spesifikt område og ikke hele skjermen, kan du ikke flytte til andre områder eller programmer ved en feiltagelse.

For å forbedre samhandlingen med seende brukere, gjør VoiceOver området på skjermen som du arbeider i mer synlig ved å redusere lysstyrken på resten av skjermen. Andre samhandlingsfunksjoner, for eksempel tekst- eller or punktskriftpanelet, kan brukes samtidig med VoiceOver-bevegelser.