macOS High Sierra

Berøring-panelet i Visuelt-kategorien

Bruk Berøring-panelet i Visuelle elementer-kategorien i VoiceOver-verktøy til å tilpasse gjennomsiktigheten til bakgrunnen som demper lysstyrken på skjermen rundt fokusområdet. Dette panelet vises kun hvis en styreflate er tilgjengelig.

Når du skal åpne VoiceOver-verktøy, trykker du på Kommando-F5 for å slå VoiceOver på, og trykker deretter på VO-F8.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Bakgrunnsgjennomsiktighet

Flytt skyvekontrollen mot 0 prosent eller 100 prosent for å redusere eller øke gjennomsiktigheten til den dempede bakgrunnen rundt fokusområdet.

Hvis du øker gjennomsiktigheten, blir bakgrunnsfargen lysere og det blir enklere å se resten av skjermen.