macOS High Sierra

Tilordne VoiceOver-kommandoer til bevegelser

Tilpass enkelte VoiceOver-bevegelser ved å tilordne VoiceOver-kommandoer til dem.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Tilordnere-kategorien, og klikk på Styreflate.

  2. Forsikre deg om at Aktiver Styreflatetilordner er markert, og klikk på Tilordne kommandoer.

  3. Klikk på lokalmenyen og velg en spesialtast, for eksempel Kommando eller Skift, som skal brukes med de egendefinerte bevegelsene.

  4. Du kan håndtere Kommandoer for styreflatebevegelser-tabellen og navigere ned styreflatebevegelse-kolonnen til du hører bevegelsen du vil tilpasse. Hvis du vil vite mer, leser du Håndter innholdsområder og grupper.

  5. I Kommandokolonnen klikker du på lokalmenyen med kommandoer, navigerer i de tilgjengelige kommandoene til du hører den du vil ha, og trykker på Retur-tasten.

    Bruk Tilpassede kommandoer-menyen til å tilordne prosedyrer og Automator-arbeidsflyter til bevegelser.

VoiceOver har et sett med standard VoiceOver-bevegelser som ikke kan endres.