macOS High Sierra

Tilordningspanelet i Styreflatetilordner

Bruk tilordningspanelet for styreflatetilordneren i VoiceOver-verktøyet til å tilordne VoiceOver-kommandoer til styreflatebevegelser.

Når du skal åpne VoiceOver-verktøy, trykker du på Kommando-F5 for å slå VoiceOver på, og trykker deretter på VO-F8.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Spesialtast-lokalmenyen

Klikk på lokalmenyen, og velg spesialtasten du vil bruke med bevegelser. Som standard brukes det ingen spesialtaster.

Styreflatebevegelser

Viser bevegelsene du kan tilordne VoiceOver-kommandoer til.

Kommando

Klikk kommandofeltet for å vise lokalmenyer for de forskjellige kommandotypene du kan tilordne til en bevegelse.