macOS High Sierra

Metoder for å navigere i nettsider

Det finnes flere måter du kan navigere i nettsider på.

 • Velg en standard navigeringsmodus, etter «Document Object Model» (DOM), eller ved å gruppere beslektede objekter. Du kan bytte mellom modi, slik at du bruker den som passer best med den gjeldende nettsiden.

  Naviger på nettsider ved hjelp av DOM eller gruppemodus

 • Bruk rotoren når du er på nettsider, for å raskt flytte til nettobjekter som koblinger, overskrifter, nettsidepunkter, tabeller og annet.

  Naviger med rotoren

 • Bruk nettinnstillingene for bevegelsesrotoren til å navigere ved hjelp av bevegelser.

  Bruk bevegelsesrotoren

 • Med hurtignavigering kan du navigere på nettsider og i programmer ved hjelp av kun piltastene, eller du kan navigere på nettsider med enkelttaster.

  Naviger med hurtignavigering

 • Bruk automatiske nettsidepunkter og nettsidepunkter du har laget selv, til å skanne nettsider raskt.

  Naviger på nettsider med nettsidepunkter

 • Hør en oppsummering av en tabell og cellene i den når du trykker på piltastene for å navigere i tabellen. Håndter tabellen kun hvis du hører noe av interesse.

  Naviger i tabeller på nettsider

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

For å forenkle navigasjon på enkelte nettsider kan VoiceOver automatisk håndtere en gruppe. Hvis du ikke vil at VoiceOver automatisk skal håndtere en gruppe, trykker du på VO-Skift-høyrepil eller -venstrepil. Hvis Hurtignavigering er aktivert, trykker du på Skift-høyrepil eller -venstrepil.

Enkelte nettsteder bruker tastaturkommandoer for bestemte formål, for eksempel en piltast for å gå til et annet objekt, som gjør at kommandoene blir utilgjengelige for navigering i tekst på nettsiden. Hvis du vil angi et valg for å alltid bruke tastaturkommandoer for å navigere i tekst, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Nett og klikker deretter på Navigering.

Nettutviklere kan tilordne tastatursnarveier, som kalles «tilgangstaster», til nettsideobjekter som koblinger og knapper slik at de blir enklere å håndtere. VoiceOver kan annonsere når den gjenkjenner tilgangstaster, ved for eksempel å si «Tilgangstast tilgjengelig: s» for en kobling. Da trykker du på Kontroll-S for å åpne koblingen. Hvis du vil angi et valg for å høre tilgangstaster, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Detaljnivå, og klikker på Hint.