macOS High Sierra

Web commands

Bruk disse kommandoene til å utføre handlinger som å navigere på og håndtere nettsider. VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Merk: Når VoiceOver er på, kan du angi VoiceOver-kommandoer ved å bruke fn- og talltastene med VoiceOver-spesialtasten, som et alternativ til å bruke funksjonstastene (F1 til F12). Hvis du for eksempel vil åpne VoiceOver-verktøy, kan du trykke på Kontroll-Tilvalg-fn-8 (i stedet for Kontroll-Tilvalg-F8).

Hvis du bruker funksjonstastene (F1 til F12), er det mulig du må holde nede Fn-tasten, avhengig av hvordan du har konfigurert funksjonstaster i Tastatur-valgpanelet.

Gå til neste kolonne

VO-Kommando-Y

Gå til forrige kolonne

VO-Kommando-Skift-Y

Gå til neste ramme

VO-Kommando-F

Gå til forrige ramme

VO-Kommando-Skift-F

Gå til neste autonettpunkt

VO-Kommando-N

Gå til forrige autonettpunkt

VO-Kommando-Skift-N

Gå til neste nettpunkt

VO-Kommando-]

Gå til forrige nettpunkt

VO-Kommando-[

Les fra gjeldende plassering på en nettside til slutten av siden

VO-A

Les fra begynnelsen av en nettside til gjeldende plassering

VO-B

Les en koblingsadresse (URL)

VO-Skift-U

Les neste setning

VO-Kommando-Side ned

Les forrige setning

VO-Kommando-Side opp

Les nettsidestatistikk

VO-Skift-I

Fjern et nettpunkt

VO-Kommando-Skift-{

Opprett et nettsidepunkt

VO-Kommando-Skift-}

Angi interessepunktet

VO-Kommando-Skift-}-}

Slå gruppering av objekter i en tabell på eller av

VO-Kommando-=