macOS High Sierra

Naviger på nettsider med nettsidepunkter

Når VoiceOver åpner en nettside, vurderes den visuelle designen, objekter grupperes basert på designen, og et automatisk nettsidepunkt opprettes på det første objektet i hver gruppe. VoiceOver markerer kort gruppen med et stort rektangel, som konverteres til VoiceOver-markøren, plassert på første automatiske nettsidepunkt i gruppen. Du kan bruke kommandoer eller rotoren til å flytte fra ett automatisk nettsidepunkt til et annet på nettsiden.

Du kan opprette dine egne nettsidepunkter for å merke favorittinnhold. Hvis du merker et av nettsidepunktene som «interessepunkt», vises det først i listen over nettsidepunkter i rotoren.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Trykk på VO-Kommando-} for å opprette et nettsidepunkt. Du kan opprette et ubegrenset antall nettpunkter for en nettside.

  • Trykk på VO-Kommando-{ for å fjerne et nettsidepunkt. Du kan kun slette nettsidepunkter du har opprettet.

  • Trykk på VO-Kommando-}-} for å angi et interessepunkt.

  • Trykk på VO-Kommando-N eller VO-Kommando-Skift-N for å flytte til neste eller forrige automatiske nettsidepunkt.

  • Hvis du vil gå til neste eller forrige nettsidepunkt du opprettet, trykker du på VO-Kommando-] eller VO-Kommando-[.

Hvis en nettsidedesign endres vesentlig og VoiceOver ikke finner et nettsidepunkt som tidligere var på siden, opprettes det en ny som ligner den opprinnelige.

Hvis du vil at VoiceOver-markøren skal fokusere på interessepunktet når en nettside åpnes, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikker på Nett-kategorien og klikker på Sideinnlasting-panelet.