macOS High Sierra

Naviger i tabeller på nettsider

Naviger i tabeller på nettsider ved å gruppere objekter inni tabellene. Når du navigerer i tabeller etter gruppering, hører du en oppsummering av tabellen og cellene i den når du trykker på piltastene for å navigere. Du trenger ikke å håndtere tabellen med mindre du hører noe du vil utforske ytterligere. Du kan slå grupperinger av og på ved hjelp av en VoiceOver-kommando.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Slå på gruppering for alle tabeller

  • Åpne VoiceOver-verktøy (trykk VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Nett-kategorien, klikk på Navigering og velg «Grupper objekter innvendig».

Slå gruppering på eller av for gjeldende tabell

  • Trykk på VO-Kommando-=.

    Det er kun tabellen du er i, som påvirkes av denne kommandoen. Andre tabeller vil fortsatt bruke innstillingen angitt i VoiceOver-verktøy. VoiceOver husker innstillingen for gjeldende tabell og bruker den hver gang du navigerer til tabellen. Når du slår av gruppering for en tabell, må du håndtere tabellen.

Naviger i grupperte tabeller

  • Hvis du vil flytte til første celle i tabellen, trykker du på VO-Home. Hvis du vil flytte til siste celle, trykker du på VO-End.

  • Hvis du vil flytte fra tabellen til første objekt på nettsiden, trykker du på VO-Skift-Home. Hvis du vil flytte til siste objekt på nettsiden, trykker du på VO-Skift-End.

Når du navigerer i tabeller uten gruppering, kan du navigere raskere til neste kolonne ved å trykke på VO-Kommando-Y eller navigere til forrige kolonne ved å trykke på VO-Kommando-Skift-Y.