macOS High Sierra

Naviger med Hurtignavigering

Med hurtignavigering kan du navigere i programmer og på nettsider kun ved hjelp av piltastene, navigere på nettsider med enkelttaster, og navigere i programmer og nettsider med hurtignavigeringsrotoren.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Slå Hurtignavigering på eller av

 • Trykk på venstre og høyre piltast samtidig.

  Hvis du valgte å ikke kunne slå hurtignavigering av og på med piltastene i Hurtignavigeringstilordneren i VoiceOver-verktøy, vil ikke denne kommandoen fungere. Trykk i stedet på VO-H-H for å åpne Kommandoer-menyen, skriv inn «hurtig» for å søke etter Slå hurtignavigering av eller på-kommandoen, og marker den.

Naviger i programmer og på nettsider med piler

For å navigere i enkelte objekter, for eksempel en innholdsfortegnelse med forskjellige nivåer, må du først håndtere det.

 • Hvis du vil begynne å håndtere et objekt, trykker du på høyre pil og pil ned samtidig.

 • Hvis du vil slutte å håndtere et objekt, trykker du på venstrepil- og pil ned-tasten samtidig.

 • Hvis du vil flytte til venstre, høyre, opp eller ned, trykker du på en piltast. Med hurtignavigering fungerer disse tastene på samme måte som når du trykker på VO-spesialtasten sammen med piltastene.

 • Hvis du vil utføre standardhandlingen for objektet i VoiceOver-markøren, trykker du på pil opp og pil ned samtidig.

Naviger på nettsider ved hjelp av enkelttaster

 • Hvis du har aktivert nettsidenavigering med én tast i VoiceOver-verktøy, kan du navigere på nettsider med enkelttaster. Du kan for eksempel trykke b eller B for å gå til neste eller forrige knapp, eller 1 eller ! for å gå til neste eller forrige topptekst 1.

  Hvis du vil endre standardtilordningene for enkelttaster og legge til egne tastetilordninger, bruker du panelet for hurtignavigeringstilordneren til Tilordnere-kategorien i VoiceOver-verktøy.

  Når du skal åpne VoiceOver-verktøy, trykker du på Kommando-F5 for å slå VoiceOver på, og trykker deretter på VO-F8.

Naviger i programmer og på nettsider med hurtignavigeringsrotoren

Du kan bruke hurtignavigeringsrotoren til å navigere i objekter ved hjelp av kategorier som er basert på gjeldende kontekst. For eksempel, i en Mail-melding, kan du bruke hurtignavigeringsrotoren til å navigere i en melding etter setning eller til å flytte mellom meldingshodene og brødteksten, eller til å flytte mellom meldinger.

 • Trykk på venstrepil-pil opp eller høyrepil-pil opp for å åpne rotoren.

 • Hvis du vil gå til neste kategori (for eksempel Tegn), trykker du på høyrepil-pil opp.

 • Hvis du vil gå til forrige kategori (for eksempel innholdsvelgeren) i rotoren, trykker du på venstrepil-pil opp.

 • Hvis du vil navigere i objektene i gjeldende kategori, trykker du pil opp eller pil ned. VoiceOver-markøren flytter når du navigerer i objekter.

Innholdsvelgerkategorien er spesielt nyttig for forhåndsvisning av meldinger i Mail. Når VoiceOver-markøren er i en meldingsforhåndsvisning, trykker du på hurtignavigeringstastene for å gå til innholdsvelgerkategorien og trykker deretter på pil opp- eller pil ned-tasten. VoiceOver-markøren forblir i meldingsforhåndsvisningen mens du flytter opp og ned i meldingslisten, som gjør det mulig å høre e-postmeldingene uten å først navigere til dem.

Når hurtignavigering er på, vil hurtignavigeringspilen og enkelttastkommandoene være tilgjengelige i Kommandoer-menyen. Hvis du vil vite mer, leser du Finn kommandoer ved hjelp av Kommandoer-menyen.