macOS High Sierra

Opprett egendefinerte etiketter

Opprett eller endre navn på etiketter for grensesnittelementer (for eksempel bilder, knapper, tabeller, rulleområder og annet) og koblinger. Du kan eksportere dine egendefinerte etiketter til en fil du kan dele med andre brukere.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Plasser VoiceOver-markøren på elementet eller koblingen du vil opprette en etikett for.

  2. Trykk på VO-/.

  3. I dialogruten som vises skriver du etiketten du vil bruke og trykker på returtasten.

Når du oppretter en egendefinert etikett, sørger VoiceOver for å knytte viktig informasjon om elementet eller koblingen og tilhørende plassering, til etiketten. Hvis elementet eller koblingen endres vesentlig, for eksempel hvis den flyttes til en ny plassering, er det mulig at VoiceOver ikke gjenkjenner det som samme element eller kobling. Hvis dette skjer, oppretter du den egendefinerte etiketten på nytt.

Du kan ikke opprette etiketter for verktøylinjer eller grupper.

Når du importerer en valgfil som inneholder egendefinerte etiketter, slår VoiceOver de etikettene sammen med dine gjeldende egendefinerte etiketter.