macOS High Sierra

Bruk velkomstdialogruten

Når du slår på VoiceOver for første gang, vises en velkomstdialogrute.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Hvis du vil fortsette å bruke VoiceOver, trykker du på returtasten eller klikker på bruk VoiceOver.

  • Hvis du vil fortsette å bruke VoiceOver og hindre at velkomstdialogruten vises hver gang du slår på VoiceOver, trykker du på V-tasten eller velger «Ikke vis denne meldingen igjen».

  • Hvis du vil starte Hurtigstartopplæringen for VoiceOver, trykker du på mellomromstasten eller klikker på Finn ut mer.

  • Hvis du vil avslutte dialogruten uten å slå på VoiceOver, trykker du på Kommando-Q eller esc-tasten eller klikker på Slå av VoiceOver.

Hvis du vil angi et alternativ for å styre om dialogruten vises, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk VO-F8 når VoiceOver er på) og klikker på Generelt-kategorien.