macOS High Sierra

Eksporter, importer og nullstill valg

Du kan eksportere, importere og nullstille VoiceOver-valg.

Tips: Hvis du vil bruke innstillingene dine på andre Mac-maskiner og alltid ha en oppdatert kopi av gjeldende innstillinger tilgjengelig, bruker du flyttbare valg. Hvis du vil vite mer, leser du Bruk flyttbare valg.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

Eksporter valg

  1. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), velg Arkiv > Eksporter valg.

  2. Velg hvor du vil arkivere filen, velg hvilken type valg du vil eksportere fra lokalmenyen, og klikk på Arkiver.

    Standardfilnavnet indikerer hvilken type valg som eksporteres og har filendelsen «.voprefs». Filen vil ikke inneholde endringer som utføres etter eksporten.

Importer valg

  1. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), velg Arkiv > Importer valg.

  2. Marker valgfilen du vil importere, og klikk på Åpne.

    VoiceOver erstatter gjeldende valg av den typen med valgene som finnes i filen. Hvis du importerer nettpunkter eller etiketter, slår VoiceOver dem sammen med eksisterende nettpunkter eller etiketter.

Når du importerer valgfiler, blir valg som ikke lenger er tilgjengelige i VoiceOver, ikke importert.

Nullstill valg

Nullstill grunnleggende, egendefinerte (for eksempel fokuspunkter eller Hurtigtasttilordner-taster) eller alle VoiceOver-valg til standardverdiene.

Viktig: Eksporter valgene dine først, slik at du har en sikkerhetskopi.

  • Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), velg Arkiv, og velg et nullstillingsvalg.

Hvis du har flyttbare valg på en ekstern lagringsenhet og du nullstiller grunnleggende eller alle VoiceOver-valg på Macen, gjenkjenner ikke lenger VoiceOver stasjonen med de flyttbare valgene og synkroniserer ikke VoiceOver-valg på Macen og lagringsenheten. Hvis du vil synkronisere VoiceOver-valg på nytt, må du konfigurere flyttbare valg-stasjonen på nytt.