macOS High Sierra

Naviger ved hjelp av tabulatortasten

macOS inkluderer «full tastaturtilgang», som gjør at du kan bruke tabulator- og piltastene til å flytte tastaturfokus til tekstruter, lister, radioknapper, avkrysningsruter og andre kontroller.

Når du slår på VoiceOver, endres Full tastaturtilgang-innstillingen i Snarveier-panelet i Tastatur-valgpanelet automatisk til «alle kontroller». Når du slår av VoiceOver, endres innstillingen til «kun tekstfelt og lister». Du kan når som helst trykke på Kontroll-F7 for å endre innstillingen.

Når du bruker tabulatortasten til å navigere mens VoiceOver er på, bør du huske på følgende:

  • Hvis du vil navigere bakover, trykker du på Skift-tabulator.

  • Når VoiceOver-markøren lander på et objekt, håndterer du umiddelbart objektet (du trenger ikke å angi en kommando). Hvis du vil slå av denne automatiske håndteringen for tabulatortasten, åpner du VoiceOver-verktøy (trykk VO-F8 når VoiceOver er på) og fjerner markeringen for «Automatisk håndtering når tabulatortasten brukes».

    Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.