macOS High Sierra

Marker og opphev markering av objekter

Marker og opphev markeringen for ett objekt eller flere objekter.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Marker et objekt: Trykk på VO og returtasten.

  • Fjern markeringen for et objekt: Trykk på VO, Kommando og returtasten, eller dobbelttrykk på styreflaten.

  • Marker flere objekter: Start å håndtere en liste eller en tabell, naviger til det første objektet, og trykk deretter på VO-Kommando-Retur (denne handlingen slår av markørsporing midlertidig). For hvert ytterligere objekt, navigerer du til det og trykker deretter på VO, Kommando og returtasten. Hvis du vil slutte å markere objekter, kan du trykke på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten, eller slutte å håndtere listen eller tabellen (denne handlingen slår markørsporing på).

  • Fjern markeringen for objekter: Naviger til et objekt, og trykk på VO-Kommando-F4. VoiceOver fjerner markeringen for alle objekter bortsett fra det som er i VoiceOver-markøren. Hvis du vil oppheve markeringen for det objektet, trykk på VO, Kommando og returtasten.