macOS High Sierra

Naviger ved hjelp av markørbryting

Når du bruker markørbryting, behandler VoiceOver objektene i et vindu eller en kolonne som en kontinuerlig sløyfe for å gjøre det enklere å navigere.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Åpne VoiceOver-verktøy (trykk på VO-F8 når VoiceOver er på), klikk på Navigering, og marker «Tillat markørbryting».

  2. Hvis du vil bruke bryting, gjør du ett av følgende:

    • Hvis du vil bryte fra det siste objektet i et vindu til øverst i vinduet, trykker du VO-høyrepil.

    • Hvis du vil bryte fra det første objektet i et vindu til nederst i vinduet, trykker du VO-venstrepil.

    • Hvis du vil bryte fra et objekt nederst i en kolonne (for eksempel en liste) til første objekt i neste kolonne, trykker du VO-pil ned.

    • Hvis du vil bryte fra et objekt øverst i en kolonne (for eksempel en liste) til siste objekt i forrige kolonne, trykker du VO-pil opp.