macOS High Sierra

Bruk skjermteppet for å beskytte privat informasjon

Hindre personer i nærheten i å lese skjermen ved hjelp av skjermteppet, som gjør skjermen midlertidig svart.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Trykk på VO-Skift-F11, eller trippeltrykk med tre fingre på styreflaten.

    Hvis du vil slå av skjermteppet, gjentar du kommandoen eller bevegelsen.

Hvis du slår av VoiceOver mens skjermteppet er på, slås også skjermteppet av.