macOS High Sierra

Gjenta, kopier eller arkiver det siste som ble lest opp

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  • Hvis du vil gjenta tekst, trykker du på VO-Z.

  • Hvis du vil kopiere tekst til utklipp, trykker du på VO-Skift-C.

  • Hvis du vil arkivere tekst som en lydfil, trykker du på VO-Skift-Z.

    Filen arkiveres i en arkivmappe på skrivebordet. Mappen inneholder også loggfiler som kan brukes til problemløsing.