macOS High Sierra

Naviger ved hjelp av objektvelgeren

Du kan bruke objektvelgeren til å navigere hurtig til tekst, kontroller, koblinger eller grafikk på skjermen.

Objektvelgeren er et panel som lister opp objekter som blant annet tomt rulleområde, lukkeknapp, verktøylinje og delingsknapp.

Merk: VO representerer VoiceOver-spesialtasten.

  1. Trykk på VO-I for å vise Objektvelgeren.

  2. Naviger i objektene i listen ved hjelp av pil opp- eller pil ned-tastene.

    • Hvis du kjenner navnet på et objekt, for eksempel lukkeknappen, starter du å skrive navnet for å begrense listen til kun objekter som inneholder de bokstavene. Hvis du vil vise alle objektene på nytt, trykker du på slettetasten.

    • Hvis du ikke finner objektet du vil ha, trykker du på esc-tasten eller fn-tasten og tabulatortasten for å avslutte objektvelgeren uten å foreta et valg.

  3. Når du er klar, trykker du på Retur-tasten eller mellomromstasten for å markere et objekt og gå til det.

    Objektvelgeren lukkes.